03:44 24 اکتبر 2019
  • نمایشگاه صنایع دستی ایران در موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه.
  • نمایشگاه صنایع دستی ایران در موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه.
  • نمایشگاه صنایع دستی ایران در موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه.
  • نمایشگاه صنایع دستی ایران در موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه.
  • نمایشگاه صنایع دستی ایران در موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه.
  • نمایشگاه صنایع دستی ایران در موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه.
© Sputnik / Pouya Mamagani
نمایشگاه صنایع دستی ایران در موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه.

نمایشگاه صنایع دستی ایران در موزه هنرهای تزئینی، کاربردی و مردمی روسیه برگزار شد.

هفته فرهنگی ایران تا نهم سپتامبر در دو شهر مسکو و اوفا ادامه خواهد داشت.

 

 

مرتبط:

نمایش فیلم ایرانی در چارچوب هفته فرهنگی ایران در مسکو
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر