02:23 05 اوت 2021
خارج از خبرها
دریافت لینک کوتاه
0 61

روند افزایش سن و پیری یک پدیده چند وجهی و پیچیده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تارنمای «پاب‌مد»، روند افزایش سن و پیری یک پدیده چند وجهی و پیچیده است. این سئوال همیشه مطرح بوده است که آیا مکانیزم علیت واحدی زمینه پیری را فراهم می‌کند یا اینکه پیری در پی ترکیبی از چندین عامل متفاوت ایجاد می‌شود.

بر اساس یک مطالعه تازه، دانشمندان دریافته‌اند که آسیب دی‌ان‌ای بیشترین تاثیر را در این پدیده و بروز اغلب ویژگی‌های پیری دارد. از نظر فیزیکی، هر ارگانیسمی هم متاثر از شرایط و آرایش ژنتیکی و هم تأثیرات محیطی است.

پیری با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها در سطح مولکولی، سلولی و فیزیولوژیکی مرتبط است که شامل تغییرات ژنومی و اپی‌ژنومی، کاهش عملکرد کلی سلولی و زیر سلولی و از بین بردن سیستم‌های سیگنالینگ و از بین رفتن «پروتئوستاز» است. اما تاکنون، نقش نسبی هر یک از عوامل نسبت به یکدیگر به وضوح به یک سلسله مراتب از اهمیت علی یا سببی تقسیم نشده بود و این مطالعه جدید شواهدی را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد آسیب دی‌ان‌ای موثرترین عامل در پیری فنوتیپ‌ها است.

محققان می‌گویند، تلاش برای معکوس کردن پیری در انسان احتمالا باید بر روی ترمیم آسیب دی‌ان‌ای متمرکز باشد. آنها در مطالعه‌ای مشاهده کردند که چگونه آسیب دی‌ان‌ای در موش‌ها با کاهش سطح آنزیم«HDAC۱» ارتباط دارد، اما پس از تزریق دارویی که دوباره این آنزیم را فعال می‌کند، بهبود یافتند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک