06:50 25 سپتامبر 2020
خارج از خبرها
دریافت لینک کوتاه
0 21

به گفته اقلیم شناسان، اگر کاری برای کاهش انتشار دی اکسید کربن انجام نشود، تا پایان قرن ممکن است بسیاری از گونه ها منقرض شوند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از Science Daily، دانشمندان دانشگاه میشیگان و دانشگاه آریزونای ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده اند که گرم شدن کره زمین در آینده افزایش خواهد یافت. محققان برای اولین بار با موفقیت گرمایش شدید در اوایل ائوسن حدود 56 میلیون سال پیش را شبیه سازی کردند که انتظار می رود در آینده نیز چنین وضعی روی دهد.

با استفاده از شبیه ساز مدل آب و هوا CESM1.2. محققان دریافتند که با افزایش سطح دی اکسید کربن در جو میزان گرم شدن زمین به طرز چشمگیری افزایش می یابد. یکی از عواملی که حساسیت بالای سیستم آب و هوایی زمین را توضیح می دهد پوشش ابرها است. کاهش ابر و کدورت جو در ائوسن باعث افزایش گرم شدن ناشی از دی اکسید کربن شد. امروزه شرایط مشابهی مشاهده می شود، با این حال، حساسیت به آب و هوای دوره سطح ائوسن در طول عمر نسل فعلی نخواهد رسید.

ائوسن اولیه (تقریباً 48-56 میلیون سال پیش) گرمترین دوره تاریخ زمین در طول 66 میلیون سال گذشته بود. این کار با حداکثر حرارتی پالئوسن-ائوسن آغاز می شو، که با گرم شدن شدید مشخص می شود و این گرما باعث انقراض بسیاری از گونه ها شده است. دمای سطح زمین 14 درجه سانتیگراد گرمتر از امروز بود. میزان دی اکسید کربن 1000 ppm بود که دو برابر سطح فعلی است.

به گفته اقلیم شناسان، اگر کاری برای کاهش انتشار دی اکسید کربن انجام نشود، تا پایان قرن ممکن است سطح آن دوباره به 1000 ppm برسد.

CESM1.2 یکی از مدلهای اقلیمی بود که در تهیه گزارش ارزیابی پنجم هیئت بین دولتی در مورد تغییر اقلیم مورد استفاده قرار گرفت. توانایی آن برای مدل سازی گرم کردن در ائوسن اولیه مطابق با داده های paleoclimatic نشانگر امکان سنجی پیش بینی تغییرات آب و هوایی آینده است.

مرتبط:

چگونه می توان اقلیم جهان را حفظ کرد؟
گرم شدن اقلیم و ظاهر شدن بیابان در آمریکا
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک