00:47 17 ژوئیه 2019
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
  • بزرگراه های شبدری مسکو
© Sputnik / Alexey Kudenko
بزرگراه های شبدری مسکو.

بزرگ راه های اتومبیل رو مسکو را تماشا می کنیم.

 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر