10:30 22 آوریل 2019
 • گروه گردشگران نروژی و استرالیایی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی
 • گروه گردشگران خارجی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی
 • گروه گردشگران خارجی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو»کره شمالی
 • گروه گردشگران خارجی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو»کره شمالی
 • گردشگر استرالیایی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو»کره شمالی
 • گروه گردشگران خارجی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی
 • گردشگران استرالیایی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی
 • گردشگران استرالیایی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو»کره شمالی
 • گروه گردشگران خارجی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی
 • راهنمای گروه گردشگران خارجی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی
 • گردشگران خارجی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی
 • گردشگران خارجی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی
© AP Photo / Ng Han Guan
گروه گردشگران نروژی و استرالیایی در راه رسیدن به کوه مقدس «پکتو» کره شمالی.

گردشگری در کره شمالی رونق می گیرد.

در گالری امروز عکس هایی از گردشگری در کره شمالی تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر