01:36 25 مارس 2019
 • قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری آغاز بکار کرد
 • قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری آغاز بکار کرد
 • قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری آغاز بکار کرد
 • قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری آغاز بکار کرد
 • قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری آغاز بکار کرد
 • کوپه درجه لوکس در قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
 • سالن قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
 • راننده قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
 • کافه-بار قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
 • گارسن قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
 • کوپه قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
 • مهماندار قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
 • سالن قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
 • مسافر قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری
© Sputnik / Aleksey Kudenko
قطار گردشگری «روسیه امپراطوری»در بزرگراه ترانس سیبری آغاز بکار کرد

قطار گردشگری «روسیه امپراطوری» آغاز بکار کرد.

در گالری امروز عکس هایی از قطار گردشگری « روسیه امپراطوری» در مسیر ترانس سیبری تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر