23:06 19 فوریه 2019
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • شرکت کنندگان مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • ورزشکاران تیم کره در مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • نخست وزیر کره جنوبی در مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • طلسم بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • تیم چین در مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • تیم ژاپن در مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • تیم ویتنام در مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • تیم ایران در مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
 • مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی
© REUTERS / Athit Perawongmetha
مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی.

مراسم افتتاح بازی های آسیایی 2018 در اندونزی برگزار شد.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از مراسم افتتاح بازی های آسیایی2018 در اندونزی تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر