• گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
 • گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند
© Sputnik / Alexey Filippov
گرافیتی جام جهانی 2018 تحت عنوان « قاره های فوتبالی» در مسکو ظاهر شدند.

به مناسبت جام جهانی 2018 در روسیه گرافیتی های زیبایی در مسکو ظاهر شدند.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از گرافیتی های جام جهانی —2018 در مسکو معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک