• گرگ گل زن، سمبل رسمی بازیهای جام جهانی 2018 در مغازه رسمی جام جهانی در کالینینگراد روسیه
  • مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
  • مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
  • کلاه و توپ در مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
  • سمبل رسمی جام جهانی در مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
  • ماتریوشکا در مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
  • مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
  • مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
  • مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
  • مغازه رسمی وسایل ویژه بازیهای جام جهانی 2018 در کالینینگراد روسیه
© Sputnik / Igor Zarembo
گرگ گل زن، سمبل رسمی بازیهای جام جهانی 2018 در مغازه رسمی جام جهانی در کالینینگراد روسیه.

مغازه وسایل ویژه جام جهانی 2018 در کالینینگراد گشایش یافت.

در گالری امروز ویژه مغازه وسایل جام جهانی 2018 در کالینینگراد جالب ترین عکس ها تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک