• کارکنان  مرکز صدور پاسپورت هواداری (فان آی دی) جام جهانی فوتبال 2018 در شهر یکاترینبورگ روسیه
  • کارکنان  مرکز صدور پاسپورت هواداری (فان آی دی) جام جهانی فوتبال 2018 در شهر یکاترینبورگ روسیه
  • مراسم رسمی گشایش مرکز صدور پاسپورت هواداری (فان آی دی) جام جهانی فوتبال 2018 در شهر یکاترینبورگ روسیه
  • مراجعان به مرکزصدور پاسپورت هواداری (فان آی دی) جام جهانی فوتبال 2018 در شهر یکاترینبورگ روسیه
  • مراسم  رسمی گشایش مرکز صدور پاسپورت هواداری (فان آی دی) جام جهانی فوتبال 2018 در شهر یکاترینبورگ روسیه
  • مراجعان به ممراجعان به مرکزصدور پاسپورت هواداری (فان آی دی) جام جهانی فوتبال 2018 در شهر یکاترینبورگ روسیه
  • خانم ماریا پانینا با ماکت بلیت مسابقه فوتبال در مراجعان به مرکزصدور پاسپورت هواداری (فان آی دی) جام جهانی فوتبال 2018 در شهر یکاترینبورگ روسیه
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
کارکنان مرکز صدور پاسپورت هواداری (فان آی دی) جام جهانی فوتبال 2018 در شهر یکاترینبورگ روسیه

موضوع:
جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه (287)
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک