11:30 23 سپتامبر 2020
ایران
دریافت لینک کوتاه
0 33

متن کامل گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ درباره بودجه سال آینده در ایران منتشر شد.

 به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه 99 روز گذشته تصویب و با اجازه علی لاریجانی رئیس مجلس از رهبر ایران برای تلقی کردن این گزارش به منظور مصوبه قطعی نمایندگان اخذ کرد، تقدیم شورای نگهبان شد. 

بر این اساس،  بودجه سال 1399 کل ایران از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون 20,176,016,794,000,000 ریال به شرح زیر است:

1 - منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیــون و چهارصــد و هفــت هــزار و هفتصــد و هفتــاد و یــک میلیــارد و چهــل و چهــار میلیــون 6,407,771,044,000,000 ریال شامل:

-   منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون 5,609,897,559,000,000 ریال

-   درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون 797،873،485،000،000 ریال.

2 -  بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون 14،359،225،578،000،000 ریال و از حیث هزینه‌ها و سـایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون 14،359،225،578،000،000 ریال می باشد.

مرتبط:

جلسه غیرعلنی درباره بودجه برگزار شد
مجلس ایران کلیات بودجه 99 را رد کرد
رئیس کل بانک مرکزی ایران: دولت ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دارد
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک