03:41 12 اوت 2020
ایران
دریافت لینک کوتاه
1107

مهریه متفاوت یک بانوی ایرانی مورد توجه کاربران قرار گرفت.

به گزارش اسپوتنیک، با توجه به اینکه در "ایران" مهریه که نوعی هدیه محسوب می شود حواشی بسیاری دارد و عده ای از آن برای منافع مالی خود استفاده می کنند، بانوی ایرانی با تعیین یک نوع دیگر از مهریه توجه ها را بخود جلب کرد.

این بانو در مهریه خود عنوان کرده است که هزینه جهیریه دوازده دختر بی سرپرست، هزینه آزادی دوازده سرپرست خانوار، هزینه سرپرستی دوازده طفل یتیم، هزینه مداوای دوازده بیمار فقیر، ایجاد اشتغال برای دوازده سرپرست خانوار بیکار از جمله مطالبات او از همسر خود است.
همچنین در این مهریه یک جلد قرآن بهمراه خواندن و معنی کردن کل آن نیز وجود دارد.
بسیاری از کاربران معتقدند که این مهریه متفاوت نوعی برنامه زندگی برای این زوج محسوب می شود و این بانو با درخواست مهریه کم برای خود خواستار کمک به همنوعان خود در قالب مهریه است. به گفته آنان این نوع از مهریه بسیار با ارزش است و می تواند الگوی خوبی در جامعه کنونی ما که هدف از مهریه گم شده است، باشد.
در مقابل عده ای از کاربران معتقدند که هزینه پرداخت این مهریه چندین میلیارد است و از عهده یک کارمند یا مدیر معمولی خارج می باشد.

مرتبط:

مهریه عروس ایلامی ، کاشتن ۱۳۷۲ نهال درخت
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک