04:16 26 ژانویه 2021
ایران
دریافت لینک کوتاه
0 12

وضعیت بحرانی منابع آب همدان و به تبع آن افت سطح آب زیر زمینی موجب ایجاد فروچاله های زیادی در این استان شده است.

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس آخرین اخبار ایران در حال حاضر در همدان در مجموع ۲۴ فروچاله پدید آمده است. ۱۳ فروچاله مربوط به دشت کبودراهنگ بوده و ۱۱ فروچاله دیگر در دشت رزن- قهاوند و روستاهای این منطقه ایجاد شده است. بیشترین عمق فروچاله مربوط به شهرستان کبودراهنگ با ۶۰ متر است.

عده ای از کاربران کشاورزان منطقه را عامل اصلی پدید آمدن این فروچاله ها میدانند، چرا که معتقدند کشاورزان برای آبیاری، چاه های عمیق غیر مجاز حفر میکنند و در پی پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی، فروچاله ها ایجاد میشوند. در این میان، عده ای مسئولین را مقصر شمرده و بیان میدارند که ایران سرزمین کشاورزی نیست. تشویق بیجای مسئولین به کشاورزی بدون در نظر گرفتن ویژگیهای زیست محیطی است که پیامدهای ذکر شده در بالا را به دنبال داشته است.

اما عده ای دیگر "نیروگاه مفتح" را مقصر اصلی میدانند و بیان میدارند با وجود نیاز بالای نیروگاه به آب و حفر چاههای عمیق در این منطقه نتیجه ای جز پدید آمدن فروچاله ها مورد انتظار نیست.

به عقیده جمع زیادی از کاربران، در ایجاد چنین مشکلات زیست محیطی دخیل است به نظر می رسد ضعف مدیریتی منابع طبیعی در ایران و مداخلات غلط در طبیعت بدون توجه به ظرفیت زیستی در این کشور باشد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک