23:41 28 سپتامبر 2021
افغانستان- انبار مواد معدنی
© Sputnik

مطابق با ارزیابی های گوناگون، ارزش کل مواد معدنی در افغانستان یک تا سه تریلیون دلاراست.

افغانستان- انبار مواد معدنی
© Sputnik
افغانستان- انبار مواد معدنی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

داده نمایی های دیگر