13:16 24 سپتامبر 2020
داده نمایی

دستاورد مجلس دوره دهم چه بوده است؟

داده نمایی
دریافت لینک کوتاه
انتخابات مجلس (35)
257

برای همه نمایندگان شورای اسلامی کار در مجلس دوره دهم در سخت ترین و دشوارترین شرایط فشار بی سابقه ای اقتصادی و سیاسی ترامپ گذشت

موضوع:
انتخابات مجلس (35)
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک