05:50 16 اکتبر 2021
© Sputnik

جمعیت ایران طی 6 دهه اخیر چه تغییراتی کرده است

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

داده نمایی های دیگر