17:19 22 اکتبر 2018
15 کشور اول جهان با بیشترین هزینه های نظامی
© Sputnik /

مخارج نظامی سال 2017

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

داده نمایی های دیگر