11:50 30 نوامبر 2020
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 116

در آلمان محققان به عنوان آزمایش به گروهی از افراد ماهانه ۱۴۳۳ یورو می دهند تا مشخص کنند که آیا نقشه درآمد پایه بدون قید و شرط کار می کند یا خیر.

به گزارش اسپوتنیک دی پی ای در این خصوص می نویسد.

در جریان تحقیقات ۱۲۰ نفر بدون در نظر گرفتن منبع درآمدشان این مبلغ را دریافت می کنند. هزینه های شرکت کنندگان آزمایش کنترل نمی شود، متخصصین تنها تغییرات رفتاری آنها را بررسی می کنند. برای مقایسه محققین همچنین به گروه دیگری از ۱۳۸۰ نفر که پولی دریافت نمی کنند، نظارت خواهند کرد.

آزمایش سه سال طول می کشد و دانشکده تحقیقات اقتصادی آلمان به همراه انجمن «حقوق پایه من» و محققین دانشکده ماکس پلانک و دانشگاه کلن آنرا برعهده دارد. پروژه با سرمایه گذاری شخصی انجام می شود.

به گفته ی محققین نمونه این آزمایشات در کل جهان انجام شده اما نتایج آنها یا کهنه شده اند و یا محدود بودند. یکی از مباحث اصلی حول ایده حقوق پایه بدون قید و شرط این است که آیا افراد با چنین حقوقی فعالتر در اقتصاد خواهد بود یا تنبل می شوند.

  

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک