07:43 15 دسامبر 2017

    فرکانسهای ماهواره ای برنامه های رادیو

    فرکانسهای ماهواره ای برنامه های رادیو

    شنونگان محترم شما می توانید برنامه های ما را از طریق "اکسپرس АМ-33" (96,5 درجه شرق، فرمات DVB-S، فرکانس 3675 مگا هرتز) از ساعت 1900-2100 به وقت مسکو (1600-1800 UTC) کانال گیرنده "Radio CH 23" گوش کنید.