فرکانسهای ماهواره ای برنامه های رادیو

فرکانسهای ماهواره ای برنامه های رادیو

شنونگان محترم شما می توانید برنامه های ما را از طریق "اکسپرس АМ-33" (96,5 درجه شرق، فرمات DVB-S، فرکانس 3675 مگا هرتز) از ساعت 1900-2100 به وقت مسکو (1600-1800 UTC) کانال گیرنده "Radio CH 23" گوش کنید.