• زنان واحد فنی ارتش شوروی در حال تعمیر جنگنده
 • والیا گریبکوا در حال انتقال مجروحان از مناطق جنگی
 • زنان در حال ساخت مین در کارخانه ای در مسکو - سال 1942
 • یوگنیا ژیگولینکا، خلبان هنگ 46
 • دختران تک تیراندازان، داوطلبان ارتش سرخ
 • لوبا ماکاروا، تک تیر اندار در جنگ بزرگ میهنی
 • گروهبان لیزا ترخوا در حال آماده سازی مهمات در جنگ بزرگ میهنی
 • حفر گودال های ضد تانک توسط زنان در منطقه دنباس - سال 1941
 • مسئول بی سیم در جنگ بزرگ میهنی
 • ماریا دالینا - قهرمان اتحادیه جماهیر شوروی
 • پرستاران در جنگ بزرگ میهنی
 • انتشار اعلامیه های نظامی توسط بانوان
 • پرستار در حال نوشتن نامه یک مجروح جنگی برای ارسال به خانواده وی
 • لیدا فراپونت از واحد پرستاران پارتیزان
 • زنان نظامی در آزاد سازی آدسا در جنگ بزرگ میهنی
 • آموزش نظامی به زنان در مسکو
 • ماریا شالنوا بانوی نظامی اتحادیه جماهیر شوروی در برلین
 • لئونید بدا فرمانده اسکادران در میان زنان خلبان
© Sputnik
زنان واحد فنی ارتش شوروی در حال تعمیر جنگنده

در جبهه های جنگ جهانی دوم، حدود 800 هزار زن در کنار مردان جنگیدند. در حدود 150 هزار نفر از این زنان مدال دریافت کردند و به بیش از آنها 90 عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی اهدا شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر