23:24 21 ژوئن 2021
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در یکاترینبورگ برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در ولادی واستوک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در یکاترینبورگ برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی توپخانه ای در سواحل رودخانه اوب در نووسیبیرسک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در ولادی واستوک برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
 • آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم
© Sputnik / Anton Denisov
آتش بازی در مسکو برای بزرگداشت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم

آتش بازی در مسکو و دیگر شهرهای روسیه برای بزرگداشت 75 اُمین سالگرد پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم انجام شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر