• رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • سربازان نوجوان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • ماشین رزمی پشتیبانی از تانک ها ترمیناتور در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • سرگئی شویگو، وزیر دفاع و اولگ سالیوکوف، فرمانده کل نیروی زمینی روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • سربازان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • جنگنده های سوخو 25 در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • بمب افکن موشک انداز استراتژیک توپولف ـ 160 در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • سربازان ارتش صربستان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • سربازان در آستانه آغاز رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • تانک تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • بالگردهای چند منظوره میل 8 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • سخنرانی ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • سربازان در آستانه آغاز رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • دمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و کریل، رهبر کلیسای ارتدکس روس در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • سامانه های موشکی دفاع هوایی پاتنتسیر ـ اس آ در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
 • موشک های استراتژیک یارس در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
 • یوری سادوونکو، معاون وزیر دفاع روسیه در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
 • سربازان ارتش چین در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
 • تانک های تی ـ 34 ـ 85 در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان در آستانه رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
 • سربازان در رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
 • رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
 • کهنه سرباز در آستانه رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو
 • جنگنده های سوخو 25 بی ام در بخش هوایی رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf
رژه نظامی به افتخار 75 ـ مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر