• تصاویری از فیلم «پیروزی بزرگ ملت شوروی» ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • ژوزف استالین در حال تماشای رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • مهمانان خارجی در رژه روز پیروزی
 • ژنرال ارتش ساکالوسکی در رژه روز پیروزی سال ۱۹۴۵
 • سربازان نیروی دریایی شوروی در رژه روز پیروزی
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
 • رژه روز پیروزی در میدان سرخ در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵
© Sputnik
تصاویری از فیلم «پیروزی بزرگ ملت شوروی» ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵

تصاویر تاریخی از رژه روز پیروزی در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۱۹۴۵ در میدان سرخ را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر