• آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی روی ساختمان دانشگاه دولتی مسکو به مناسبت ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
 • آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی
© Sputnik / Ramil Sitdikov
آتش بازی در مسکو به مناسب ۷۵ سالگی جشن پیروزی در جنگ جهانی

تصاویری از آتش بازی در شب پیروزی در جنگ جهانی را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر