• جنگنده های سوخو ۲۵ در رژه روز پیروزی
 • جنگنده های سوخو ۳۰ اس ام و سوخو ۳۵ اس و بمب افکن های سوخو ۳۴ در رژه روز پیروزی در مسکو
 • جنگنده های سوخو ۲۵ در رژه روز پیروزی
 • هواپیمای دفاعی ایل ۷۸ و بمب افکن استراتژیک تو ۱۶۰ در رژه روز پیروزی
 • هواپیمای دفاعی ایل ۷۸ و بمب افکن استراتژیک تو ۱۶۰ در رژه روز پیروزی
 • هواپیماهای سنگین حمل و نقلی ایل ۷۶ در رژه روز پیروزی
 • بالگردهای ضربتی کا ۵۲ در رژه روز پیروزی در مسکو
 • مجموعه هوایی هشدار رادایی دوربرد آ ۵۰ در رژه روز پیروزی در مسکو
 • بالگرد سنگین می ۲۶ و بالگردهای چند منظوره می ۸ در رژه روز پیروزی در مسکو
 • جنگنده چند منظوره روسی نسل پنجم سوخو ۵۷ در رژه روز پیروزی در مسکو
 • بالگرد سنگین می ۲۶ و بالگردهای چند منظوره می ۸ در رژه روز پیروزی
 • جنگنده های میگ ۲۹ و سوخو ۳۰ ام در رژه روز پیروزی در مسکو
 • جنگنده های سوخو ۲۵ در رژه روز پیروزی
 • بمب افکن های استراتژیک تو ۹۵ ام سی در رژه روز پیروزی
 • بالگردهای ضربتی کا ۵۲ در رژه روز پیروزی در مسکو
 • رژه هوایی روز پیروزی در مسکو
 • جنگنده های سوخو ۲۵ در رژه روز پیروزی
 • رژه هوایی روز پیروزی در مسکو
 • بالگرد سنگین می ۲۶ و بالگردهای چند منظوره می ۸ در رژه روز پیروزی
 • جنگنده های میگ ۳۱ کا با موشک های مافوق صوت کینژال در رژه روز پیروزی
 • جنگنده های سوخو ۳۰ اس ام و سوخو ۳۵ اس و بمب افکن های سوخو ۳۴ در رژه روز پیروزی در مسکو
© Sputnik / Alexander Vilf
جنگنده های سوخو ۲۵ در رژه روز پیروزی

تصاویری زیبا از رژه هوایی روز پیروزی در مسکو را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر