خودرو سبک چند منظوره گاز - ۶۴/ گاز - ۶۷ «ایوان - ویلیس»
© Sputnik

اولین جیپ شوروی - خودروی ارتشی تمام چرخ محرک با بدنه ساده. مشابه جیپ های آمریکایی Bantam BRC40، Ford Pigmy،Willys MB. ماشین ستاد فرماندهی، خودرو شناسایی، یدک کش سبک توپخانه، حامل تسلیحات سبک

برچسب:
تکنولوژی نظامی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

داده نمایی های دیگر