04:39 22 اکتبر 2020
مسلسل سنگین دوشکا، ساخت دگتیاروف و اشپاگین در سال 1938
© Sputnik
برچسب:
تکنولوژی نظامی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

داده نمایی های دیگر