12:19 05 ژوئن 2020
 • خلبان شوروی ناتالیا مکلین
 • مرکز شهر استالینگراد پس از آزادی از اشغال آلمان ها
 • پارتیزان ها در مخفی گاه در سال ۱۹۴۱
 • پرچم پیروزی در ایستگاه آبی در سال ۱۹۴۴
 • تقدیم هدایا به نظامیان ارتش یازدهم جبهه شمال غربی در سال ۱۹۴۲
 • حمل مجروحان به پست های پزشکی در سال ۱۹۴۲
 • سرباز لیوبا راسنوا در برلین
 • زنان شوروی در خرابه ها پس از بمباران
 • تماشاچیان آکادمی تئاتر بزرگ لنینگراد با نام گورکی در حال تماشای مانور هواپیماهای شوروی
 • چوب برای مسکویی ها در سال ۱۹۴۱
 • خلبان شوروی نادژدا پاپوا
 • سربازان نیروی دریایی منتظر دشمن در جبهه در سال ۱۹۴۲
 • سربازان به فرماندهی استپان نیوستروف بر روی بام رایشتاگ
 • سربازان شوروی در حال بررسی توپ ضدتانک هیتلر در سال ۱۹۴۴
 • برقراری ارتباط با جبهه در سال ۱۹۴۱
خلبان شوروی ناتالیا مکلین

تصاویری رنگی به جا مانده از جنگ جهانی را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر