• تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
جنگنده‌های-سو -25
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
بمب افکن تو-22 ام 3
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
بمب افکن های سو-24
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
هواپیماهای سنگین ایل-76
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
بالگردهای کا-52
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
جنگنده‌های نسل پنجم سو-57
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
هواپیماهای سنگین ایل-76
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
بالگردهای می -28
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
بمب افکن های سو-24
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
هواپیمای شناسایی آ-50
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
جنگنده‌های میگ - 29
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
جنگنده‌های میگ - 29 و سو -30
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
جنگنده‌های میگ - 31
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
هواپیمای ایل-78 و بمب‌افکن -تو 160
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
هواپیماهای سو -اس ام30، سو-35 و بمب افکن‌های سو -34
 • تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
© Sputnik / Maksim Blinov
تمرینات هوایی به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو
جنگنده‌های-سو -25.

هواپیماها و بالگردها در آسمان مسکو به تمرینات هوایی به مناسبت مراسم 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم پرداختند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از تمرینات هوایی مسکو به مناسبت 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر