12:17 05 ژوئن 2020
 • خیابان مارشالکوف در ورشو، سال ۱۹۱۲
 • ورشو قبل از جنگ جهانی دوم
 • مدافعان ورشو، سال ۱۹۳۹
 • نمایی از خیابانی در وروشو ، سال ۱۹۴۵
 • خانه های مخروبه در محله یهودیان، ورشو سال ۱۹۴۵
 • در یکی از خیابان های مخروبه ورشو توسط آلمان ها ، سال ۱۹۴۵
 • ورشو در ژوئن سال ۱۹۴۵
 • ساکنین ورشو در خیابان های مخروبه پس از آزادی از اشغال آلمان ها در سال ۱۹۴۵
 • سربازان ارتش سرخ و ارتش لهستان در خیابان های شهر در سال ۱۹۴۵
 • خانه های مسکونی مخروبه در ورشو، سال ۱۹۴۴
 • ساکنین ورشو به خانه هایشان باز می گردند، سال ۱۹۴۵
 • ورشو آزادشده در سال ۱۹۴۵
 • مهاجرین به خانه هایشان در ورشو برمی گردند، سال ۱۹۴۵
 • ورشو آزاد شده ، سال ۱۹۴۵
 • ورشو مخروبه و ویران شده توسط ارتش آلمان، سال ۱۹۴۵
 • ورشو پس از آزادی از اشغال فاشیست ها، سال ۱۹۴۵
© Photo / Public domain
خیابان مارشالکوف در ورشو، سال ۱۹۱۲

تصاویری از ورشو پایتخت لهستان در زمان جنگ جهانی دوم

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر