مد سنتی و معاصر هند

Telegram
اسپوتنیک، شما را با مد سنتی و معاصر هند به روایت تصویر آشنا می‌کند.
© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، جی جی والایا.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، جی جی والایا. - اسپوتنیک ایران
1/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، جی جی والایا.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، جی جی والایا.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، جی جی والایا. - اسپوتنیک ایران
2/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، جی جی والایا.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی. - اسپوتنیک ایران
3/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، وارون بهل.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، وارون بهل. - اسپوتنیک ایران
4/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، وارون بهل.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، راهول میشرا.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، راهول میشرا. - اسپوتنیک ایران
5/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، راهول میشرا.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی. - اسپوتنیک ایران
6/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرح هایی از طراح مد، راهول میشرا.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرح هایی از طراح مد، راهول میشرا. - اسپوتنیک ایران
7/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرح هایی از طراح مد، راهول میشرا.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، راهول میشرا.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، راهول میشرا. - اسپوتنیک ایران
8/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، راهول میشرا.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، وارون بهل.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، وارون بهل. - اسپوتنیک ایران
9/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، وارون بهل.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی. - اسپوتنیک ایران
10/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرحی از طراح مد، تارون تاهیلیانی.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرح هایی از طراح مد، راهول میشرا.

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.طرح هایی از طراح مد، راهول میشرا. - اسپوتنیک ایران
11/11

نمایش مد سنتی و معاصر در دهلی نو.

طرح هایی از طراح مد، راهول میشرا.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала