فعالیت نیروهای ویژه فدراسیون روسیه در جهت خارکف

Telegram
اسپوتنیک، شما را با فعالیت نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف، آشنا می‌سازد.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف. - اسپوتنیک ایران
1/8

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف. - اسپوتنیک ایران
2/8

نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف. - اسپوتنیک ایران
3/8

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف. - اسپوتنیک ایران
4/8

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

نارنجک انداز آماده برای شلیک.

نارنجک انداز آماده برای شلیک. - اسپوتنیک ایران
5/8

نارنجک انداز آماده برای شلیک.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف. - اسپوتنیک ایران
6/8

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف. - اسپوتنیک ایران
7/8

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف. - اسپوتنیک ایران
8/8

سربازان نیروهای ویژه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جریان یک عملیات نظامی در جهت خارکف.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала