نمایش قطب شمال بدون یخ

Telegram
اسپوتنیک، شما را با روند آب شدن یخ ها در قطب شمال آشنا می کند.
© AFP 2022 / Kerem Yücel

تغییرات آب و هوایی به آرامی یخچال‌های طبیعی را از بین می‌برد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دانمارک، ۸.۵ میلیارد تن یخ تنها در طول یک روز در گرینلند تبدیل به آب شده است.

ذوب شدن یخچال های طبیعی در سواحل پیتوفیک، گرینلند.

تغییرات آب و هوایی به آرامی یخچال‌های طبیعی را از بین می‌برد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دانمارک، ۸.۵ میلیارد تن یخ تنها در طول یک روز در گرینلند تبدیل به آب شده است.ذوب شدن یخچال های طبیعی در سواحل پیتوفیک، گرینلند. - اسپوتنیک ایران
1/10

تغییرات آب و هوایی به آرامی یخچال‌های طبیعی را از بین می‌برد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دانمارک، ۸.۵ میلیارد تن یخ تنها در طول یک روز در گرینلند تبدیل به آب شده است.

ذوب شدن یخچال های طبیعی در سواحل پیتوفیک، گرینلند.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

گرینلند از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۴۷۰۰ گیگاتن یخ از دست داده است که این میزان آب، برای غوطه‌ور شدن کل ایالات متحده زیر نیم متر آب کافی است.

 گرینلند از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۴۷۰۰ گیگاتن یخ از دست داده است که این میزان آب، برای غوطه‌ور شدن کل ایالات متحده زیر نیم متر آب کافی است. - اسپوتنیک ایران
2/10

گرینلند از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۴۷۰۰ گیگاتن یخ از دست داده است که این میزان آب، برای غوطه‌ور شدن کل ایالات متحده زیر نیم متر آب کافی است.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

مشاهدات جدید ICESAT-2 نشان می دهد که یخ های دریای قطب شمال تنها در سه سال نازک شده اند. در طول دو دهه گذشته، قطب شمال حدود یک سوم از حجم یخ دریای زمستانی خود را از دست داده است، که عمدتاً به دلیل کاهش یخ دریا است که طی چندین سال ادامه دارد و یخ چند ساله نامیده می شود.

مشاهدات جدید ICESAT-2 نشان می دهد که یخ های دریای قطب شمال تنها در سه سال نازک شده اند. در طول دو دهه گذشته، قطب شمال حدود یک سوم از حجم یخ دریای زمستانی خود را از دست داده است، که عمدتاً به دلیل کاهش یخ دریا است که طی چندین سال ادامه دارد و یخ چند ساله نامیده می شود. - اسپوتنیک ایران
3/10

مشاهدات جدید ICESAT-2 نشان می دهد که یخ های دریای قطب شمال تنها در سه سال نازک شده اند. در طول دو دهه گذشته، قطب شمال حدود یک سوم از حجم یخ دریای زمستانی خود را از دست داده است، که عمدتاً به دلیل کاهش یخ دریا است که طی چندین سال ادامه دارد و یخ چند ساله نامیده می شود.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

از دست رفتن یخ‌های گریلند در این مقیاس تنها از سال ۲۰۰۲ تاکنون، حدود ۱.۲ سانتی‌متر در افزایش سطح جهانی دریاها نقش داشته است.

 از دست رفتن یخ‌های گریلند در این مقیاس تنها از سال ۲۰۰۲ تاکنون، حدود ۱.۲ سانتی‌متر در افزایش سطح جهانی دریاها نقش داشته است. - اسپوتنیک ایران
4/10

از دست رفتن یخ‌های گریلند در این مقیاس تنها از سال ۲۰۰۲ تاکنون، حدود ۱.۲ سانتی‌متر در افزایش سطح جهانی دریاها نقش داشته است.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

گرینلند از نظر جغرافیایی در محیط قاره آمریکای شمالی واقع شده اما از نظر سیاسی و فرهنگی با اروپا به ویژه کشورهای نروژ و دانمارک مراوده بیشتری دارد. گرینلند در حالی بزرگترین جزیره کره ‌زمین است که ۹۷ درصد از مساحت آن معادل یک میلیون ۷۱۰ هزار کیلومتر مربع با لایه‌های یخی به ضخامت سه کیلومتر پوشیده شده است. یکی از ارزش‌های راهبردی کشور دانمارک، مالکیت گرینلند است.

 گرینلند از نظر جغرافیایی در محیط قاره آمریکای شمالی واقع شده اما از نظر سیاسی و فرهنگی با اروپا به ویژه کشورهای نروژ و دانمارک مراوده بیشتری دارد. گرینلند در حالی بزرگترین جزیره کره ‌زمین است که ۹۷ درصد از مساحت آن معادل یک میلیون ۷۱۰ هزار کیلومتر مربع با لایه‌های یخی به ضخامت سه کیلومتر پوشیده شده است. یکی از ارزش‌های راهبردی کشور دانمارک، مالکیت گرینلند است. - اسپوتنیک ایران
5/10

گرینلند از نظر جغرافیایی در محیط قاره آمریکای شمالی واقع شده اما از نظر سیاسی و فرهنگی با اروپا به ویژه کشورهای نروژ و دانمارک مراوده بیشتری دارد. گرینلند در حالی بزرگترین جزیره کره ‌زمین است که ۹۷ درصد از مساحت آن معادل یک میلیون ۷۱۰ هزار کیلومتر مربع با لایه‌های یخی به ضخامت سه کیلومتر پوشیده شده است. یکی از ارزش‌های راهبردی کشور دانمارک، مالکیت گرینلند است.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

کوه «دونداس» در گرمترین روز سال. گرینلند یا گروئنلند نام یک ناحیه خودگردان از کشور دانمارک است. این سرزمین در آب‌های اقیانوس منجمد شمالی واقع شده و محل زندگی حدود ۵۶ هزار نفر است. همچنین این کشور به‌ عنوان کم‌تراکم‌ترین منطقه جهان از لحاظ جمعیتی شناخته می‌شود. جمعیت آن از مردم بومی(از تبار اسکیموها) و مهاجران دانمارکی تشکیل شده ‌است. پایتخت آن به زبان کالاآلیت، "نوک" و به زبان دانمارکی، "گودت‌هاب" نام دارد. نام گرینلند به معنی "سرزمین سبز" یا "سبزستان" است.

کوه «دونداس» در گرمترین روز سال. گرینلند یا گروئنلند نام یک ناحیه خودگردان از کشور دانمارک است. این سرزمین در آب‌های اقیانوس منجمد شمالی واقع شده و محل زندگی حدود ۵۶ هزار نفر است. همچنین این کشور به‌ عنوان کم‌تراکم‌ترین منطقه جهان از لحاظ جمعیتی شناخته می‌شود. جمعیت آن از مردم بومی(از تبار اسکیموها) و مهاجران دانمارکی تشکیل شده ‌است. پایتخت آن به زبان کالاآلیت، "نوک" و به زبان دانمارکی، "گودت‌هاب" نام دارد. نام گرینلند به معنی "سرزمین سبز" یا "سبزستان" است. - اسپوتنیک ایران
6/10

کوه «دونداس» در گرمترین روز سال. گرینلند یا گروئنلند نام یک ناحیه خودگردان از کشور دانمارک است. این سرزمین در آب‌های اقیانوس منجمد شمالی واقع شده و محل زندگی حدود ۵۶ هزار نفر است. همچنین این کشور به‌ عنوان کم‌تراکم‌ترین منطقه جهان از لحاظ جمعیتی شناخته می‌شود. جمعیت آن از مردم بومی(از تبار اسکیموها) و مهاجران دانمارکی تشکیل شده ‌است. پایتخت آن به زبان کالاآلیت، "نوک" و به زبان دانمارکی، "گودت‌هاب" نام دارد. نام گرینلند به معنی "سرزمین سبز" یا "سبزستان" است.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

مشاهدات جدید ICESAT-2 نشان می دهد که یخ های دریای قطب شمال تنها در سه سال نازک شده اند. در طول دو دهه گذشته، قطب شمال حدود یک سوم از حجم یخ دریای زمستانی خود را از دست داده است، که عمدتاً به دلیل کاهش یخ دریا است که طی چندین سال ادامه دارد و یخ چند ساله نامیده می شود.

مشاهدات جدید ICESAT-2 نشان می دهد که یخ های دریای قطب شمال تنها در سه سال نازک شده اند. در طول دو دهه گذشته، قطب شمال حدود یک سوم از حجم یخ دریای زمستانی خود را از دست داده است، که عمدتاً به دلیل کاهش یخ دریا است که طی چندین سال ادامه دارد و یخ چند ساله نامیده می شود. - اسپوتنیک ایران
7/10

مشاهدات جدید ICESAT-2 نشان می دهد که یخ های دریای قطب شمال تنها در سه سال نازک شده اند. در طول دو دهه گذشته، قطب شمال حدود یک سوم از حجم یخ دریای زمستانی خود را از دست داده است، که عمدتاً به دلیل کاهش یخ دریا است که طی چندین سال ادامه دارد و یخ چند ساله نامیده می شود.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

ذوب شدن یخچال های طبیعی و شناوری تکه های یخ در سواحل پیتوفیک، گرینلند.

ذوب شدن یخچال های طبیعی و شناوری تکه های یخ در سواحل پیتوفیک، گرینلند. - اسپوتنیک ایران
8/10

ذوب شدن یخچال های طبیعی و شناوری تکه های یخ در سواحل پیتوفیک، گرینلند.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

از دست رفتن یخ‌های گریلند در این مقیاس تنها از سال ۲۰۰۲ تاکنون، حدود ۱.۲ سانتی‌متر در افزایش سطح جهانی دریاها نقش داشته است.

 از دست رفتن یخ‌های گریلند در این مقیاس تنها از سال ۲۰۰۲ تاکنون، حدود ۱.۲ سانتی‌متر در افزایش سطح جهانی دریاها نقش داشته است. - اسپوتنیک ایران
9/10

از دست رفتن یخ‌های گریلند در این مقیاس تنها از سال ۲۰۰۲ تاکنون، حدود ۱.۲ سانتی‌متر در افزایش سطح جهانی دریاها نقش داشته است.

© AFP 2022 / Kerem Yücel

ذوب شدن یخچال های طبیعی و شناوری تکه های یخ در سواحل پیتوفیک، گرینلند.

ذوب شدن یخچال های طبیعی و شناوری تکه های یخ در سواحل پیتوفیک، گرینلند. - اسپوتنیک ایران
10/10

ذوب شدن یخچال های طبیعی و شناوری تکه های یخ در سواحل پیتوفیک، گرینلند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала