سگ راننده و گربه‌های بی‌سر و خندان

Telegram
اسپوتنیک، شما را با فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 آشنا می‌کند.
© Photo / Stefan Brusius/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، استفان بروسیوس، آلمان. یک پک دیگر بزنم و تمام.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، استفان بروسیوس، آلمان. یک پک دیگر بزنم و تمام. - اسپوتنیک ایران
1/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، استفان بروسیوس، آلمان. یک پک دیگر بزنم و تمام.

© Photo / Jose Bayon /Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، جوزه بایون، اسپانیا. عاشق آب.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، جوزه بایون، اسپانیا. عاشق آب. - اسپوتنیک ایران
2/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، جوزه بایون، اسپانیا. عاشق آب.

© Photo / Karl Goldhamer/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، کارل، گولدهامر، آلمان. هنوز سیر نشدم.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، کارل، گولدهامر، آلمان. هنوز سیر نشدم. - اسپوتنیک ایران
3/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، کارل، گولدهامر، آلمان. هنوز سیر نشدم.

© Photo / Radim Filipek/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، رادیم فیلیپک، چک. امروز خوشم، فردا را ولش کن.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، رادیم فیلیپک، چک. امروز خوشم، فردا را ولش کن. - اسپوتنیک ایران
4/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، رادیم فیلیپک، چک. امروز خوشم، فردا را ولش کن.

© Photo / Mehmet Aslan/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، محمت اصلان، ترکیه. سگ راننده.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، محمت اصلان، ترکیه. سگ راننده. - اسپوتنیک ایران
5/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، محمت اصلان، ترکیه. سگ راننده.

© Photo / Sarah Fiona Helme/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، سارا فیونا هلمه، بریتانیا. لطفا، لطفا.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، سارا فیونا هلمه، بریتانیا. لطفا، لطفا. - اسپوتنیک ایران
6/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، سارا فیونا هلمه، بریتانیا. لطفا، لطفا.

© Photo / Stefan Brusius/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، استفان بروسیوس، آلمان. هی، دارم با تو حرف می‌زنم.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، استفان بروسیوس، آلمان. هی، دارم با تو حرف می‌زنم. - اسپوتنیک ایران
7/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، استفان بروسیوس، آلمان. هی، دارم با تو حرف می‌زنم.

© Photo / Kazutoshi Ono/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، کازوتوشی اونو، ژاپن. چی از این بهتر؟

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، کازوتوشی اونو، ژاپن. چی از این بهتر؟ - اسپوتنیک ایران
8/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، کازوتوشی اونو، ژاپن. چی از این بهتر؟

© Photo / Marko Jovanovic/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، مارکو جووانویس، آمریکا. برف، چه لذتی دارد.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، مارکو جووانویس، آمریکا. برف، چه لذتی دارد. - اسپوتنیک ایران
9/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، مارکو جووانویس، آمریکا. برف، چه لذتی دارد.

© Photo / Kenichi Morinaga/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، کنیچی موریناگا، ژاپن. سرهای ما گم شده.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، کنیچی موریناگا، ژاپن. سرهای ما گم شده. - اسپوتنیک ایران
10/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، کنیچی موریناگا، ژاپن. سرهای ما گم شده.

© Photo / Sarah von Keitz/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، سارا وون کیتز، کانادا. در حال دعا.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، سارا وون کیتز، کانادا. در حال دعا. - اسپوتنیک ایران
11/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، سارا وون کیتز، کانادا. در حال دعا.

© Photo / Freya Sharpe/Animal Friends Comedy Pets

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، فریا شارپ، بریتانیا. کمک، گیر کردم.

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.عکاس، فریا شارپ، بریتانیا. کمک، گیر کردم. - اسپوتنیک ایران
12/12

فینالیست‌های جوایز عکس‌های کمدی حیوانات خانگی 2022 میلادی.

عکاس، فریا شارپ، بریتانیا. کمک، گیر کردم.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала