خواستگاری و خدمت به وطن

Telegram
اسپوتنیک، شما را با مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ آشنا می‌کند.
© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

اهدای مدال از سوی وزیر کشور روسیه به فارغ التحصیل دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو.

اهدای مدال از سوی وزیر کشور روسیه به فارغ التحصیل دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
1/10

اهدای مدال از سوی وزیر کشور روسیه به فارغ التحصیل دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو.

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
2/10

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

خواستگاری در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو.

خواستگاری در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
3/10

خواستگاری در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو.

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
4/10

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

شادی فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه.

شادی فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/10

شادی فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

تهیه مقدمات مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو.

تهیه مقدمات مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
6/10

تهیه مقدمات مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

والدین و خویشاوندان دانشجویان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو.

والدین و خویشاوندان دانشجویان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
7/10

والدین و خویشاوندان دانشجویان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

خواستگاری در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو.

خواستگاری در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
8/10

خواستگاری در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه در مسکو به نام " و.کیکوتیا" در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو.

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
9/10

فارغ التحصیلان دانشگاه وزارت کشور روسیه در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Ilya Pitalev / ورود به گالری تصاویر

شادی فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه.

شادی فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه. - اسپوتنیک ایران
10/10

شادی فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه وزارت کشور روسیه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала