روز جهانی مار

Telegram
روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در جهان 3500 گونه مار مختلف وجود دارد که در بین این 3500 گونه، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان را تهدید می کنند.
© AFP 2022 / Shammi Mehra

روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در جهان 3500 گونه مار مختلف وجود دارد که در بین این 3500 گونه، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند.

روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در جهان 3500 گونه مار مختلف وجود دارد که در بین این 3500 گونه، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند. - اسپوتنیک ایران
1/12

روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در جهان 3500 گونه مار مختلف وجود دارد که در بین این 3500 گونه، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند.

© AP Photo / Ng Han Guan

دختر چینی بخشی از بدن مار را در یک نمایش می بلعد.

دختر چینی بخشی از بدن مار را در یک نمایش می بلعد. - اسپوتنیک ایران
2/12

دختر چینی بخشی از بدن مار را در یک نمایش می بلعد.

© Sputnik / Vitaliy Ankov

فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند.

فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند. - اسپوتنیک ایران
3/12

فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند.

© AFP 2022 / Patrick Hamilton

تنیس باز ژاپنی و مار پیتون نقره ای.

تنیس باز ژاپنی و مار پیتون نقره ای. - اسپوتنیک ایران
4/12

تنیس باز ژاپنی و مار پیتون نقره ای.

© AFP 2022 / Ahmad Gharabli

روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در جهان 3500 گونه مار مختلف وجود دارد که در بین این 3500 گونه، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند.

دوستدار مار از فلسطین.

روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در جهان 3500 گونه مار مختلف وجود دارد که در بین این 3500 گونه، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند.دوستدار مار از فلسطین. - اسپوتنیک ایران
5/12

روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در جهان 3500 گونه مار مختلف وجود دارد که در بین این 3500 گونه، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند.

دوستدار مار از فلسطین.

© AFP 2022 / Fadel Senna

فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند.

مارباز مراکشی.

فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند.مارباز مراکشی. - اسپوتنیک ایران
6/12

فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند.

مارباز مراکشی.

© AP Photo / Dieu Nalio Chery

بوسیدن مار به عنوان شانس آوردن در هائیتی.

روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در بین 3500 گونه مار مختلف در جهان، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند.

بوسیدن مار به عنوان شانس آوردن در هائیتی.روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود.  در بین 3500 گونه مار مختلف در جهان، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند. - اسپوتنیک ایران
7/12

بوسیدن مار به عنوان شانس آوردن در هائیتی.

روز جهانی مار در 16 جولای برگزار می شود. در بین 3500 گونه مار مختلف در جهان، تقریبا 600 مورد آن ها سمی هستند. طبق اطلاعات سازمان سلامت جهانی فقط 200 نوع از آن ها زندگی انسان ها را تهدید می کنند.

© AFP 2022 / Adrian Dennis

ماساژ با مار در بریتانیا.

ماساژ با مار در بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
8/12

ماساژ با مار در بریتانیا.

© AFP 2022 / Torsten Blackwood

زبان مار ها برای بوییدن هوا استفاده می شود. مار ها شب ها بیدار و روز ها خواب هستند. خون بدن مار ها سرد است و باید برای تنظیم دمای بدن خود در معرض نور خورشید قرار بگیرند. بیشتر مار ها روی تخم هایشان دراز می کشند و بعضی زایمان دارند.

راننده اورژانس مار خود را در سیدنی به گردش برده است.

زبان مار ها برای بوییدن هوا استفاده می شود. مار ها شب ها بیدار و روز ها خواب هستند. خون بدن مار ها سرد است و باید برای تنظیم دمای بدن خود در معرض نور خورشید قرار بگیرند. بیشتر مار ها روی تخم هایشان دراز می کشند و بعضی زایمان دارند.راننده اورژانس مار خود را در سیدنی به گردش برده است. - اسپوتنیک ایران
9/12

زبان مار ها برای بوییدن هوا استفاده می شود. مار ها شب ها بیدار و روز ها خواب هستند. خون بدن مار ها سرد است و باید برای تنظیم دمای بدن خود در معرض نور خورشید قرار بگیرند. بیشتر مار ها روی تخم هایشان دراز می کشند و بعضی زایمان دارند.

راننده اورژانس مار خود را در سیدنی به گردش برده است.

© AFP 2022 / Filippo Monteforte

مجسمه سنت دومنیکو پوشیده از مارهای زنده توسط مومنان طی یک راهپیمایی سالانه در خیابان های کوکولو، روستای کوچکی در منطقه آبروزو حمل می شود.

مجسمه سنت دومنیکو پوشیده از مارهای زنده توسط مومنان طی یک راهپیمایی سالانه در خیابان های کوکولو، روستای کوچکی در منطقه آبروزو حمل می شود. - اسپوتنیک ایران
10/12

مجسمه سنت دومنیکو پوشیده از مارهای زنده توسط مومنان طی یک راهپیمایی سالانه در خیابان های کوکولو، روستای کوچکی در منطقه آبروزو حمل می شود.

© AP Photo / Richard Vogel

هونگ 19 ساله رام کننده کار در سیرک هانوی.

زبان مار ها برای بوییدن هوا استفاده می شود. مار ها شب ها بیدار و روز ها خواب هستند. خون بدن مار ها سرد است و باید برای تنظیم دمای بدن خود در معرض نور خورشید قرار بگیرند. بیشتر مار ها روی تخم هایشان دراز می کشند و بعضی زایمان دارند.

هونگ 19 ساله رام کننده کار در سیرک هانوی.زبان مار ها برای بوییدن هوا استفاده می شود. مار ها شب ها بیدار و روز ها خواب هستند. خون بدن مار ها سرد است و باید برای تنظیم دمای بدن خود در معرض نور خورشید قرار بگیرند. بیشتر مار ها روی تخم هایشان دراز می کشند و بعضی زایمان دارند. - اسپوتنیک ایران
11/12

هونگ 19 ساله رام کننده کار در سیرک هانوی.

زبان مار ها برای بوییدن هوا استفاده می شود. مار ها شب ها بیدار و روز ها خواب هستند. خون بدن مار ها سرد است و باید برای تنظیم دمای بدن خود در معرض نور خورشید قرار بگیرند. بیشتر مار ها روی تخم هایشان دراز می کشند و بعضی زایمان دارند.

© AFP 2022

مار باز هندی.

فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند.

مار باز هندی.فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند. - اسپوتنیک ایران
12/12

مار باز هندی.

فقط 1 هشتم کل مار های جهان سمی هستند. فک بالا و فک پایین مار برای گرفتن شکار از هم جدا شده و فاصله می گیرد و می تواند شکاری را با سر سه برابر بزرگ تر از سر خودش ببلعد. مار ها کل بدن شکار را می بلعند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала