معترضین در کاخ اشغال شده رئیس جمهور سریلانکا

Telegram
اسپوتنیک، شما را با حوادث سریلانکا به روایت تصویر آشنا می کند.
© AP Photo / Rafiq Maqbool

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا.

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا. - اسپوتنیک ایران
1/12

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا.

© AP Photo / Thilina Kaluthotage

مردی بقایای خانه شخصی سوخته شده نخست وزیر رانیل ویکرمسینگه در کلمبو، سریلانکا را بررسی می کند.

سریلانکا، کشوری با ۲۲ میلیون جمعیت، در چنگال یک آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه است که بدترین وضعیت در هفت دهه اخیر است و میلیون‌ها نفر را برای خرید غذا، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری دچار مشکل کرده است.

مردی بقایای خانه شخصی سوخته شده نخست وزیر رانیل ویکرمسینگه در کلمبو، سریلانکا را بررسی می کند.سریلانکا، کشوری با ۲۲ میلیون جمعیت، در چنگال یک آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه است که بدترین وضعیت در هفت دهه اخیر است و میلیون‌ها نفر را برای خرید غذا، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری دچار مشکل کرده است. - اسپوتنیک ایران
2/12

مردی بقایای خانه شخصی سوخته شده نخست وزیر رانیل ویکرمسینگه در کلمبو، سریلانکا را بررسی می کند.

سریلانکا، کشوری با ۲۲ میلیون جمعیت، در چنگال یک آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه است که بدترین وضعیت در هفت دهه اخیر است و میلیون‌ها نفر را برای خرید غذا، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری دچار مشکل کرده است.

© AFP 2022 / Arun Sanka

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا.

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا. - اسپوتنیک ایران
3/12

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا.

© AP Photo / Eranga Jayawardena

مردم در استخر اقامتگاه رئیس جمهور سریلانکا در کلمبو شنا می کنند.

مردم در استخر اقامتگاه رئیس جمهور سریلانکا در کلمبو شنا می کنند. - اسپوتنیک ایران
4/12

مردم در استخر اقامتگاه رئیس جمهور سریلانکا در کلمبو شنا می کنند.

© AFP 2022 / Arun Sankar

مردم از اقامتگاه رئیس جمهور سریلانکا در کلمبو در 11 ژوئیه 2022، پس از تسخیر معترضان ضد دولتی، بازدید می کنند. - پلیس گفت که در جریان جنگ جانشینی، میلیون‌ها روپیه نقدی که رئیس‌جمهور سریلانکا هنگام فرار از اقامتگاه رسمی‌اش پشت سر گذاشته بود، در 11 ژوئیه پس از تحویل توسط معترضان به دادگاه تحویل داده شد.

مردم از اقامتگاه رئیس جمهور سریلانکا در کلمبو در 11 ژوئیه 2022، پس از تسخیر معترضان ضد دولتی، بازدید می کنند. - پلیس گفت که در جریان جنگ جانشینی، میلیون‌ها روپیه نقدی که رئیس‌جمهور سریلانکا هنگام فرار از اقامتگاه رسمی‌اش پشت سر گذاشته بود، در 11 ژوئیه پس از تحویل توسط معترضان به دادگاه تحویل داده شد. - اسپوتنیک ایران
5/12

مردم از اقامتگاه رئیس جمهور سریلانکا در کلمبو در 11 ژوئیه 2022، پس از تسخیر معترضان ضد دولتی، بازدید می کنند. - پلیس گفت که در جریان جنگ جانشینی، میلیون‌ها روپیه نقدی که رئیس‌جمهور سریلانکا هنگام فرار از اقامتگاه رسمی‌اش پشت سر گذاشته بود، در 11 ژوئیه پس از تحویل توسط معترضان به دادگاه تحویل داده شد.

© AFP 2022 / Arun Sankar

صف مردم برای دیدن از کاخ ریاست جمهوری سریلانکا.

ده‌ها هزار نفر در ماه‌های اخیر به خیابان‌ها ریخته‌اند و خواهان استعفای رهبران کشور به اتهام سوءمدیریت اقتصادی شده‌اند.

صف مردم برای دیدن از کاخ ریاست جمهوری سریلانکا.ده‌ها هزار نفر در ماه‌های اخیر به خیابان‌ها ریخته‌اند و خواهان استعفای رهبران کشور به اتهام سوءمدیریت اقتصادی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
6/12

صف مردم برای دیدن از کاخ ریاست جمهوری سریلانکا.

ده‌ها هزار نفر در ماه‌های اخیر به خیابان‌ها ریخته‌اند و خواهان استعفای رهبران کشور به اتهام سوءمدیریت اقتصادی شده‌اند.

© AP Photo / Eranga Jayawardena

استراحت معترضین در اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا.

استراحت معترضین در اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا. - اسپوتنیک ایران
7/12

استراحت معترضین در اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا.

© AFP 2022

خرابی ها داخل اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا، یک روز پس از تخریب توسط معترضان در کلمبو به تصویر کشیده شده است.

خرابی ها داخل اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا، یک روز پس از تخریب توسط معترضان در کلمبو به تصویر کشیده شده است. - اسپوتنیک ایران
8/12

خرابی ها داخل اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا، یک روز پس از تخریب توسط معترضان در کلمبو به تصویر کشیده شده است.

© AFP 2022 / Arun Sankar

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا.

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا. - اسپوتنیک ایران
9/12

تجمع مردم در محل اقامت رسمی رئیس جمهور گوتابای راجاپاکسا در کلمبو، سریلانکا.

© AFP 2022

خرابی ها داخل اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا، یک روز پس از تخریب توسط معترضان در کلمبو به تصویر کشیده شده است.

خرابی ها داخل اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا، یک روز پس از تخریب توسط معترضان در کلمبو به تصویر کشیده شده است. - اسپوتنیک ایران
10/12

خرابی ها داخل اقامتگاه نخست وزیر سریلانکا، یک روز پس از تخریب توسط معترضان در کلمبو به تصویر کشیده شده است.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

نواختن پیانو دراقامتگاه نخست وزیر سریلانکا.

سریلانکا، کشوری با ۲۲ میلیون جمعیت، در چنگال یک آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه است که بدترین وضعیت در هفت دهه اخیر است و میلیون‌ها نفر را برای خرید غذا، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری دچار مشکل کرده است. جمعیت معترض می گویند تا زمانی که هم نخست وزیر و هم رئیس جمهوری پست خود را ترک نکنند، آنجا را ترک نخواهند کرد.

نواختن پیانو دراقامتگاه نخست وزیر سریلانکا.سریلانکا، کشوری با ۲۲ میلیون جمعیت، در چنگال یک آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه است که بدترین وضعیت در هفت دهه اخیر است و میلیون‌ها نفر را برای خرید غذا، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری دچار مشکل کرده است.  جمعیت معترض می گویند تا زمانی که هم نخست وزیر و هم رئیس جمهوری پست خود را ترک نکنند، آنجا را ترک نخواهند کرد. - اسپوتنیک ایران
11/12

نواختن پیانو دراقامتگاه نخست وزیر سریلانکا.

سریلانکا، کشوری با ۲۲ میلیون جمعیت، در چنگال یک آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه است که بدترین وضعیت در هفت دهه اخیر است و میلیون‌ها نفر را برای خرید غذا، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری دچار مشکل کرده است. جمعیت معترض می گویند تا زمانی که هم نخست وزیر و هم رئیس جمهوری پست خود را ترک نکنند، آنجا را ترک نخواهند کرد.

© AFP 2022 / Arun Sankar

ده‌ها هزار نفر در ماه‌های اخیر به خیابان‌ها ریخته‌اند و خواهان استعفای رهبران کشور به اتهام سوءمدیریت اقتصادی شده‌اند. راجاپاکسا، که محل اختفای او مشخص نیست، از زمان حمله به اقامتگاهش در روز شنبه، به طور عمومی با مردم یا رسانه ها گفت و گو نکرده است.

ده‌ها هزار نفر در ماه‌های اخیر به خیابان‌ها ریخته‌اند و خواهان استعفای رهبران کشور به اتهام سوءمدیریت اقتصادی شده‌اند.    راجاپاکسا، که محل اختفای او مشخص نیست، از زمان حمله به اقامتگاهش در روز شنبه، به طور عمومی با مردم یا رسانه ها گفت و گو نکرده است. - اسپوتنیک ایران
12/12

ده‌ها هزار نفر در ماه‌های اخیر به خیابان‌ها ریخته‌اند و خواهان استعفای رهبران کشور به اتهام سوءمدیریت اقتصادی شده‌اند. راجاپاکسا، که محل اختفای او مشخص نیست، از زمان حمله به اقامتگاهش در روز شنبه، به طور عمومی با مردم یا رسانه ها گفت و گو نکرده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала