پناهگاه مرغ مگس خوار و رقص پنگوئن در غروب

Telegram
اسپوتنیک شما را با فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" آشنا می کند.
© Photo / Ben Cranke/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022» میلادی.

بن کرانکه، عکاس آفریقای جنوبی. «فایل واحد».

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022» میلادی.بن کرانکه، عکاس آفریقای جنوبی. «فایل واحد». - اسپوتنیک ایران
1/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022» میلادی.

بن کرانکه، عکاس آفریقای جنوبی. «فایل واحد».

© Photo / Glenn Nelson/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

گلن نلسون، عکاس آمریکایی. زندگی به تعادل وابسته است.

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.گلن نلسون، عکاس آمریکایی. زندگی به تعادل وابسته است. - اسپوتنیک ایران
2/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

گلن نلسون، عکاس آمریکایی. زندگی به تعادل وابسته است.

© Photo / Leander Khil/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

لیندر هیل، عکاس اتریشی. بهترین «پرتره پرنده» شناخته شد.

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.لیندر هیل، عکاس اتریشی. بهترین «پرتره پرنده» شناخته شد. - اسپوتنیک ایران
3/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

لیندر هیل، عکاس اتریشی. بهترین «پرتره پرنده» شناخته شد.

© Photo / Baozhu Wang/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

فرار یا قرار.

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.فرار یا قرار. - اسپوتنیک ایران
4/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

فرار یا قرار.

© Photo / Walter Potrebka/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

والتر پوتربکا، عکاس کانادایی. التیام درد جغد.

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.والتر پوتربکا، عکاس کانادایی. التیام درد جغد. - اسپوتنیک ایران
5/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

والتر پوتربکا، عکاس کانادایی. التیام درد جغد.

© Photo / Weng Keong Liew/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

ونگ کونگ لیو عکاس مالزیایی. «دستها بالا». فینالیست در بخش بهترین پرتره پرنده.

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.ونگ کونگ لیو عکاس مالزیایی. «دستها بالا». فینالیست در بخش بهترین پرتره پرنده. - اسپوتنیک ایران
6/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

ونگ کونگ لیو عکاس مالزیایی. «دستها بالا». فینالیست در بخش بهترین پرتره پرنده.

© Photo / Erlend Haarberg/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

اریند هاربرگ، عکاس نروژی« دعوا». فینالیست در بخش « رفتار پرنده».

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.اریند هاربرگ، عکاس نروژی« دعوا». فینالیست در بخش « رفتار پرنده». - اسپوتنیک ایران
7/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

اریند هاربرگ، عکاس نروژی« دعوا». فینالیست در بخش « رفتار پرنده».

© Photo / Gabor Baross/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

گابور باروس، عکاس مجاری. تماس کامل.

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.گابور باروس، عکاس مجاری. تماس کامل. - اسپوتنیک ایران
8/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

گابور باروس، عکاس مجاری. تماس کامل.

© Photo / Liron Gertsman/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

لیرون گترتسمن، عکاس کانادایی. یکی دیگر از فینالیست های بخش « رفتار پرنده».

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.لیرون گترتسمن، عکاس کانادایی. یکی دیگر از فینالیست های بخش « رفتار پرنده». - اسپوتنیک ایران
9/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

لیرون گترتسمن، عکاس کانادایی. یکی دیگر از فینالیست های بخش « رفتار پرنده».

© Photo / Marti Phillips/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی. - اسپوتنیک ایران
10/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

© Photo / Audrey Wooller/Bird Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

اودری وولر، عکاس آمریکایی. فینالیست در بخش « بهترین پرتره پرنده».

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.اودری وولر، عکاس آمریکایی. فینالیست در بخش « بهترین پرتره پرنده». - اسپوتنیک ایران
11/11

فینالیست ها و برندگان کنکور " عکاس پرنده2022" میلادی.

اودری وولر، عکاس آمریکایی. فینالیست در بخش « بهترین پرتره پرنده».

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала