توهم دروغین و امید

Telegram
عکاسان ایرانی در بین برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲ جایی برای خود نشان زده اند.
© Photo / Andre Boto/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲ میلادی.

آندره بوتو، عکاس پرتغالی. وهم دروغین.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲ میلادی.آندره بوتو، عکاس پرتغالی. وهم دروغین. - اسپوتنیک ایران
1/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲ میلادی.

آندره بوتو، عکاس پرتغالی. وهم دروغین.

© Photo / Tania Barrenetxea/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

تانیا بارنتتکس از اسپانیا، بلع.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.تانیا بارنتتکس از اسپانیا، بلع. - اسپوتنیک ایران
2/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

تانیا بارنتتکس از اسپانیا، بلع.

© Photo / Damiano Salvadori/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

دامیانو سالوادوری، عکاس ایتالیا.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.دامیانو سالوادوری، عکاس ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
3/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

دامیانو سالوادوری، عکاس ایتالیا.

© Photo / Vitaliу Vereskun/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

ویتالی وروشکین ، عکاس روسیه، پرنده پیام‌آور.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.ویتالی وروشکین ، عکاس روسیه، پرنده پیام‌آور. - اسپوتنیک ایران
4/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

ویتالی وروشکین ، عکاس روسیه، پرنده پیام‌آور.

© Photo / Ana Joveva/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

آنا جووا، عکاس از مقدونیه. مادری.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.آنا جووا، عکاس از مقدونیه. مادری. - اسپوتنیک ایران
5/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

آنا جووا، عکاس از مقدونیه. مادری.

© Photo / Budi Gunawan/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

بودی گوناوان، عکاس اندونزی. پرنده و گل.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.بودی گوناوان، عکاس اندونزی. پرنده و گل. - اسپوتنیک ایران
6/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

بودی گوناوان، عکاس اندونزی. پرنده و گل.

© Photo / Ahmad Kaddourah/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

احمد قادوراه، عکاس فلسطینی، در سفید.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.احمد قادوراه، عکاس فلسطینی، در سفید. - اسپوتنیک ایران
7/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

احمد قادوراه، عکاس فلسطینی، در سفید.

© Photo / Du Yi/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

دو ای، عکاس چینی. مرگ مرات.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.دو ای، عکاس چینی. مرگ مرات. - اسپوتنیک ایران
8/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

دو ای، عکاس چینی. مرگ مرات.

© Photo / Pedro Jarque Krebs/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

پدرو جارکو، عکاس اسپانیا. امید

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.پدرو جارکو، عکاس اسپانیا. امید - اسپوتنیک ایران
9/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

پدرو جارکو، عکاس اسپانیا. امید

© Photo / Jie Zhang/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

جی ژانگ، عکاس چینی، دنیای متفاوت.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.جی ژانگ، عکاس چینی، دنیای متفاوت. - اسپوتنیک ایران
10/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

جی ژانگ، عکاس چینی، دنیای متفاوت.

© Photo / Alireza Sahebi/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

علیرضا صاحبی، عکاس ایرانی، آرام.

او برنده جایزه اول در بخش پرتره شد.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.علیرضا صاحبی، عکاس ایرانی، آرام.او برنده جایزه اول در بخش پرتره شد. - اسپوتنیک ایران
11/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

علیرضا صاحبی، عکاس ایرانی، آرام.

او برنده جایزه اول در بخش پرتره شد.

© Photo / Fenqiang Liu/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

فنجانگ لویی، عکاس آمریکایی. باغ اسرارآمیز.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.فنجانگ لویی، عکاس آمریکایی. باغ اسرارآمیز. - اسپوتنیک ایران
12/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

فنجانگ لویی، عکاس آمریکایی. باغ اسرارآمیز.

© Photo / Yuliy Vasilev/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

یولی واسیلیف، عکاس بلغاری. ماهی.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.یولی واسیلیف، عکاس بلغاری. ماهی. - اسپوتنیک ایران
13/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

یولی واسیلیف، عکاس بلغاری. ماهی.

© Photo / Du Yi/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

دو وی، عکاس چینی، قلب.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.دو وی، عکاس چینی، قلب. - اسپوتنیک ایران
14/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

دو وی، عکاس چینی، قلب.

© Photo / Cheraine Collette/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

چرین کولتو، عکاس هلندی. پرتره « راه ارهو».

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.چرین کولتو، عکاس هلندی. پرتره « راه ارهو». - اسپوتنیک ایران
15/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

چرین کولتو، عکاس هلندی. پرتره « راه ارهو».

© Photo / Jo Howell/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

جو هاول، عکاس استرالیایی. درست بموقع.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.جو هاول، عکاس استرالیایی. درست بموقع. - اسپوتنیک ایران
16/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

جو هاول، عکاس استرالیایی. درست بموقع.

© Photo / Horst Kistner/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

هورست کیستنر، عکاس آلمانی.رفتن گریگوری.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.هورست کیستنر، عکاس آلمانی.رفتن گریگوری. - اسپوتنیک ایران
17/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

هورست کیستنر، عکاس آلمانی.رفتن گریگوری.

© Photo / Abolfazl Jafarian/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

ابولفضل جعفریان، عکاس ایرانی. دختر جادویی.

این عکاس برنده جایزه اول در بخش «مُد» شد.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.ابولفضل جعفریان، عکاس ایرانی. دختر جادویی.این عکاس برنده جایزه اول در بخش «مُد» شد. - اسپوتنیک ایران
18/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

ابولفضل جعفریان، عکاس ایرانی. دختر جادویی.

این عکاس برنده جایزه اول در بخش «مُد» شد.

© Photo / Luigi Rota/Creative Photo Awards 2022

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

لوایگی روتا، عکاس ایتالیایی. لحظه پرواز.

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.لوایگی روتا، عکاس ایتالیایی. لحظه پرواز. - اسپوتنیک ایران
19/20

برندگان و فینالیست‌های کنکور عکس خلاقانه ۲۰۲۲میلادی.

لوایگی روتا، عکاس ایتالیایی. لحظه پرواز.

© Photo / Natalia Polomina/Creative Photo Awards 2022

جیپسوفیلیا که توسط عکاس روسی ناتالیا پولومینا گرفته شده است، در بخش زیبایی کنکور عکس خلاقانه 2022 رتبه بندی شده است.

جیپسوفیلیا که توسط عکاس روسی ناتالیا پولومینا گرفته شده است، در بخش زیبایی کنکور عکس خلاقانه 2022 رتبه بندی شده است. - اسپوتنیک ایران
20/20

جیپسوفیلیا که توسط عکاس روسی ناتالیا پولومینا گرفته شده است، در بخش زیبایی کنکور عکس خلاقانه 2022 رتبه بندی شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала