جشن بادبان‌های قرمز

Telegram
اسپوتنیک شما را با اولین تمرینات جشن قایق بادبانی قرمز در سن پیترزبورگ آشنا می کند.
© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

اولین تمرینات جشن بادبان های قرمز در سن پیترزبورگ.

باز شدن پل ها و عبور قایق با بادبان های قرمز در رود نوا.

اولین تمرینات جشن بادبان های قرمز  در سن پیترزبورگ.باز شدن پل ها و عبور قایق با بادبان های قرمز در رود نوا. - اسپوتنیک ایران
1/10

اولین تمرینات جشن بادبان های قرمز در سن پیترزبورگ.

باز شدن پل ها و عبور قایق با بادبان های قرمز در رود نوا.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

اولین تمرینات جشن قایق بادبانی قرمز در سن پیترزبورگ روسیه.

اولین تمرینات جشن قایق بادبانی قرمز  در سن پیترزبورگ روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/10

اولین تمرینات جشن قایق بادبانی قرمز در سن پیترزبورگ روسیه.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ.

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ. - اسپوتنیک ایران
3/10

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز، عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است.

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز، عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است. - اسپوتنیک ایران
4/10

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز، عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ.

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ. - اسپوتنیک ایران
5/10

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است.

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است.  - اسپوتنیک ایران
6/10

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ.

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ. - اسپوتنیک ایران
7/10

قایق بادبانی قرمز بر آبهای رود نوا در سن پیترزبورگ.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است.

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است.  - اسپوتنیک ایران
8/10

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز، عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است.

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز، عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است. - اسپوتنیک ایران
9/10

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز، عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است.

© Sputnik / Andrey Bok / ورود به گالری تصاویر

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است.

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است. - اسپوتنیک ایران
10/10

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در سن پترزبورگ، جشن قایق بادبانی قرمز عظیم ترین و مشهورترین رویداد عمومی در طول جشنواره شب های سفید هر تابستان است. این سنت به دلیل آتش بازی های دیدنی، کنسرت های متعدد موسیقی و نمایش آب عظیم بسیار محبوب است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала