نگاهی تصویری به کارخانه "آزوفستال" اوکراین

Telegram
اسپوتنیک به همراه نظامیان روسیه شما را با کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین آشنا می کند.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامی روسیه در حال بازرسی وسایل باقیمانده در آنجا.

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.نظامی روسیه در حال بازرسی وسایل باقیمانده در آنجا. - اسپوتنیک ایران
1/10

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامی روسیه در حال بازرسی وسایل باقیمانده در آنجا.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

عکس زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین.

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.عکس زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین. - اسپوتنیک ایران
2/10

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

عکس زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه «آزوفستال» ماریوپل.

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه «آزوفستال» ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
3/10

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه «آزوفستال» ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
4/10

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

تسلیحات ساخت کشورهای خارجی در محوطه کارخانه «آزوفستال« ماریوپل.

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.تسلیحات ساخت کشورهای خارجی در محوطه کارخانه «آزوفستال« ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
5/10

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

تسلیحات ساخت کشورهای خارجی در محوطه کارخانه «آزوفستال« ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامی روسیه در محوطه کارخانه..

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.نظامی روسیه در محوطه کارخانه.. - اسپوتنیک ایران
6/10

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامی روسیه در محوطه کارخانه..

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل. تانک ارتش اوکراین در محوطه کارخانه.

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل. تانک ارتش اوکراین در محوطه کارخانه. - اسپوتنیک ایران
7/10

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل. تانک ارتش اوکراین در محوطه کارخانه.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامی روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.نظامی روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
8/10

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامی روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.

تفنگ تهاجمی IWI Tavor SAR در محوطه کارخانه.

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.تفنگ تهاجمی IWI Tavor SAR در محوطه کارخانه. - اسپوتنیک ایران
9/10

کارخانه "آزوفستال"،آشیانه اعضای گردان " آزوف" اوکراین.

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.

تفنگ تهاجمی IWI Tavor SAR در محوطه کارخانه.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
10/10

نظامیان روسیه در محوطه کارخانه "آزوفستال" ماریوپل.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала