خطرناک‌ترین غذاهای جهان

Telegram
اسپوتنیک شما را با غذاهای خطرناکی آشنا می کند که در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز به نمایش گذاشته شده‌اند.
© Photo / Aleksander Księżyk/Disgusting Food Museum

ماهی فوگو در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز.

ماهی فوگو در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز. - اسپوتنیک ایران
1/10

ماهی فوگو در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز.

© Photo / Andreas Ahrens/Disgusting Food Museum

انسان نرم شده در عسل در نمایشگاه مواد غذایی خطرناک در موزه غذای منزجر کننده در سوئد.

انسان نرم شده در عسل در نمایشگاه مواد غذایی خطرناک در موزه غذای منزجر کننده در سوئد. - اسپوتنیک ایران
2/10

انسان نرم شده در عسل در نمایشگاه مواد غذایی خطرناک در موزه غذای منزجر کننده در سوئد.

© Photo / Emilia Jackow/Disgusting Food Museum

پودر شیر چینی برای کودکان در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز که باعث بروز سنگ کلیه و دیگر بیماری های کلیوی می شود.

پودر شیر چینی برای کودکان در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز که باعث بروز سنگ کلیه و دیگر بیماری های کلیوی می شود. - اسپوتنیک ایران
3/10

پودر شیر چینی برای کودکان در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز که باعث بروز سنگ کلیه و دیگر بیماری های کلیوی می شود.

© Photo / Emilia Jackow/Disgusting Food Museum

مدیر موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز.

مدیر موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز. - اسپوتنیک ایران
4/10

مدیر موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز.

© Photo / Emilia Jackow/Disgusting Food Museum

در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز، «میوه فوتبالی» سمی به نمایش درآمده که فقط بعد از فاسد شدن قابل خوردن است.

در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز، «میوه فوتبالی» سمی به نمایش درآمده که فقط بعد از فاسد شدن قابل خوردن است. - اسپوتنیک ایران
5/10

در موزه سوئدی مواد خوراکی نفرت‌انگیز، «میوه فوتبالی» سمی به نمایش درآمده که فقط بعد از فاسد شدن قابل خوردن است.

© Photo / Emilia Jackow/Disgusting Food Museum

بیفت استیک مورل (Gyromitra esculenta) یک قارچ سمی کشنده در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

بیفت استیک مورل (Gyromitra esculenta) یک قارچ سمی کشنده در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز. - اسپوتنیک ایران
6/10

بیفت استیک مورل (Gyromitra esculenta) یک قارچ سمی کشنده در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

© Photo / Andreas Ahrens/Disgusting Food Museum

خفاش در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

خفاش در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز. - اسپوتنیک ایران
7/10

خفاش در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

© Photo / Emilia Jackow/Disgusting Food Museum

شیر خشک نسله در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

در سال 1974، گزارشی با عنوان قاتل نوزاد، نستله را متهم به ایجاد بیماری و مرگ نوزادان در جوامع فقیر در کشورهای جهان سوم از طریق تبلیغ محصولات شیر ​​خشک خود به جای تغذیه با شیر مادر کرد.

شیر خشک نسله در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.در سال 1974، گزارشی با عنوان قاتل نوزاد، نستله را متهم به ایجاد بیماری و مرگ نوزادان در جوامع فقیر در کشورهای جهان سوم از طریق تبلیغ محصولات شیر ​​خشک خود به جای تغذیه با شیر مادر کرد. - اسپوتنیک ایران
8/10

شیر خشک نسله در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

در سال 1974، گزارشی با عنوان قاتل نوزاد، نستله را متهم به ایجاد بیماری و مرگ نوزادان در جوامع فقیر در کشورهای جهان سوم از طریق تبلیغ محصولات شیر ​​خشک خود به جای تغذیه با شیر مادر کرد.

© Photo / Aleksander Księżyk/Disgusting Food Museum

خفاش در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

گوشت کنسروی فاسد شده که بوی بسیار بدی دارد.

خفاش در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.گوشت کنسروی فاسد شده که بوی بسیار بدی دارد. - اسپوتنیک ایران
9/10

خفاش در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

گوشت کنسروی فاسد شده که بوی بسیار بدی دارد.

© Photo / Emilia Jackow/Disgusting Food Museum

سنجاب له شده در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

سنجاب له شده در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز. - اسپوتنیک ایران
10/10

سنجاب له شده در موزه سوئدی مواد خوراکی خطرناک و نفرت‌انگیز.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала