احساسات کودکانه نتیجه‌های ملکه الیزابت دوم

Telegram
نتیجه های ملکه الیزابت دوم در جشن سالگرد پلاتینی او، بی پروا احساسات خود را نشان دادند.
© AP Photo / Aaron Chown/Pool

نتیجه های ملکه الیزابت دوم در جشن سالگرد پلاتینیوم او، بی پروا احساسات خود را نشان دادند.

نتیجه های ملکه الیزابت دوم در جشن سالگرد پلاتینیوم او، بی پروا احساسات خود را نشان دادند. - اسپوتنیک ایران
1/12

نتیجه های ملکه الیزابت دوم در جشن سالگرد پلاتینیوم او، بی پروا احساسات خود را نشان دادند.

© AP Photo / Frank Augstein/Pool

شاهزاده ویلیام، سمت راست، به همراه پسرش شاهزاده جورج و دخترش پرنسس شارلوت در مراسم جشن پلاتینیوم در خارج از کاخ باکینگهام در لندن.

شاهزاده ویلیام، سمت راست، به همراه پسرش شاهزاده جورج و دخترش پرنسس شارلوت در مراسم جشن پلاتینیوم در خارج از کاخ باکینگهام در لندن. - اسپوتنیک ایران
2/12

شاهزاده ویلیام، سمت راست، به همراه پسرش شاهزاده جورج و دخترش پرنسس شارلوت در مراسم جشن پلاتینیوم در خارج از کاخ باکینگهام در لندن.

© AFP 2022 / Chris Jackson/POOL

کاترین بریتانیایی، دوشس کمبریج، توسط پسرش شاهزاده بریتانیا، لوئیس کمبریج در طول جشن پلاتینیوم در لندن.

کاترین بریتانیایی، دوشس کمبریج، توسط پسرش شاهزاده بریتانیا، لوئیس کمبریج  در طول جشن پلاتینیوم در لندن. - اسپوتنیک ایران
3/12

کاترین بریتانیایی، دوشس کمبریج، توسط پسرش شاهزاده بریتانیا، لوئیس کمبریج در طول جشن پلاتینیوم در لندن.

© AFP 2022 / Chris Jackson/POOL

شاهزاده جورج کمبریج بریتانیا در مراسم پلاتینیوم در لندن در 5 ژوئن 2022 به عنوان بخشی از جشن پلاتینی ملکه الیزابت دوم، واکنش نشان داد. جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

شاهزاده جورج کمبریج بریتانیا در مراسم  پلاتینیوم در لندن در 5 ژوئن 2022 به عنوان بخشی از جشن پلاتینی ملکه الیزابت دوم، واکنش نشان داد.  جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد. - اسپوتنیک ایران
4/12

شاهزاده جورج کمبریج بریتانیا در مراسم پلاتینیوم در لندن در 5 ژوئن 2022 به عنوان بخشی از جشن پلاتینی ملکه الیزابت دوم، واکنش نشان داد. جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

© AFP 2022 / Chris Jackson/POOL

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد. - اسپوتنیک ایران
5/12

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

© AFP 2022 / Daniel Leal

کاترین بریتانیا، دوشس کمبریج، با شاهزاده لوئیس کمبریج بریتانیا گفتگو می کند، در حالی که آنها در کنار شاهزاده شارلوت کمبریج و شاهزاده جورج کمبریج هستند.

کاترین بریتانیا، دوشس کمبریج، با شاهزاده لوئیس کمبریج بریتانیا گفتگو می کند، در حالی که آنها در کنار شاهزاده شارلوت کمبریج و شاهزاده جورج کمبریج هستند. - اسپوتنیک ایران
6/12

کاترین بریتانیا، دوشس کمبریج، با شاهزاده لوئیس کمبریج بریتانیا گفتگو می کند، در حالی که آنها در کنار شاهزاده شارلوت کمبریج و شاهزاده جورج کمبریج هستند.

© AFP 2022 / Henry Nicholls

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد. - اسپوتنیک ایران
7/12

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

© AFP 2022 / Chris Jackson/POOL

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد. - اسپوتنیک ایران
8/12

نتیجه های ملکه الیزابت دوم.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

© AFP 2022 / Chris Jackson/POOL

شاهزاده جورج کمبریج و پدرش شاهزاده ویلیام بریتانیا، دوک کمبریج در مراسم پلاتینیوم در لندن شرکت کردند.

شاهزاده جورج کمبریج و پدرش شاهزاده ویلیام بریتانیا، دوک کمبریج در مراسم پلاتینیوم در لندن شرکت کردند. - اسپوتنیک ایران
9/12

شاهزاده جورج کمبریج و پدرش شاهزاده ویلیام بریتانیا، دوک کمبریج در مراسم پلاتینیوم در لندن شرکت کردند.

© AFP 2022 / Ashley Crowden

پرنسس شارلوت بریتانیا هنگام بازدید از قلعه کاردیف در ولز در کنار برادرش شاهزاده جورج قهقهه زنان گروه موسیقی را رهبری می کند.

پرنسس شارلوت بریتانیا هنگام بازدید از قلعه کاردیف در ولز در کنار برادرش شاهزاده جورج قهقهه زنان گروه موسیقی را رهبری می کند. - اسپوتنیک ایران
10/12

پرنسس شارلوت بریتانیا هنگام بازدید از قلعه کاردیف در ولز در کنار برادرش شاهزاده جورج قهقهه زنان گروه موسیقی را رهبری می کند.

© AFP 2022 / Frank Augstein/POOL

لوئی یکی از نتیجه های ملکه الیزابت دوم.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

لوئی یکی از نتیجه های ملکه الیزابت دوم. جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد. - اسپوتنیک ایران
11/12

لوئی یکی از نتیجه های ملکه الیزابت دوم.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

© AFP 2022 / Ian Vogler/POOL

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

واکنش شاهراده جورج به یکی از صحنه های جشن سالگرد.

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.واکنش شاهراده جورج به یکی از صحنه های جشن سالگرد. - اسپوتنیک ایران
12/12

جشن‌های مهم سراسری برای گرامیداشت جشن پلاتینیوم تاریخی ملکه الیزابت دوم با نمایشی یک روزه برای ستایش رکورد هفت دهه سلطنت پادشاه 96 ساله به پایان می رسد.

واکنش شاهراده جورج به یکی از صحنه های جشن سالگرد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала