اعلام نتیجه دادگاه جانی دپ و امبر هرد

Telegram
هیئت منصفه دادگاه بین جانی دپ و امبر هرد، رای نهایی خود را اعلام کرد که مطابق با آن، هرد به عنوان مجرم شناخته شده است.
© AP Photo / Steve Helber

ورود جانی دپ به جلسه دادگاه.

ورود جانی دپ به جلسه دادگاه. - اسپوتنیک ایران
1/14

ورود جانی دپ به جلسه دادگاه.

© AP Photo / Evelyn Hockstein

وکیل امبر هرد در دادگاه ویرجینیا.

وکیل امبر هرد در دادگاه ویرجینیا. - اسپوتنیک ایران
2/14

وکیل امبر هرد در دادگاه ویرجینیا.

© AP Photo / Craig Hudson

هواداران جانی دپ در انتظار اعلام حکم دادگاه.

هواداران جانی دپ در انتظار اعلام حکم دادگاه. - اسپوتنیک ایران
3/14

هواداران جانی دپ در انتظار اعلام حکم دادگاه.

© AFP 2022 / Steve Helber

در دسامبر سال ۲۰۱۸، هرد مقاله‌ای را در واشنگتن پست منتشر کرد که در آن خود را قربانی نوعی خشونت خانگی اعلام کرده بود.

 در دسامبر سال ۲۰۱۸، هرد مقاله‌ای را در واشنگتن پست منتشر کرد که در آن خود را قربانی نوعی خشونت خانگی اعلام کرده بود. - اسپوتنیک ایران
4/14

در دسامبر سال ۲۰۱۸، هرد مقاله‌ای را در واشنگتن پست منتشر کرد که در آن خود را قربانی نوعی خشونت خانگی اعلام کرده بود.

© AP Photo / Jonathan Ernst

بازیگر جانی دپ شهادت می‌دهد که امبر هرد، هنرپیشه یک قوطی نوشیدنی معدنی، را به سمت او پرتاب کرد که به بینی اش اصابت کرد. جانی دپ از همسر سابقش امبر هرد شکایت کرد. تهمت در دادگاه منطقه فیرفکس پس از نوشتن مقاله ای در واشنگتن پست در سال 2018 مورد بررسی قرا رگرفت که هرد از خود به عنوان "شخصیت عمومی نماینده خشونت خانگی" یاد کرد.

بازیگر جانی دپ شهادت می‌دهد که امبر هرد، هنرپیشه یک قوطی نوشیدنی معدنی، را به سمت او پرتاب کرد که به بینی اش اصابت کرد. جانی دپ از همسر سابقش امبر هرد شکایت کرد. تهمت در دادگاه منطقه فیرفکس پس از نوشتن مقاله ای در واشنگتن پست در سال 2018 مورد بررسی قرا رگرفت که هرد از خود به عنوان "شخصیت عمومی نماینده خشونت خانگی" یاد کرد. - اسپوتنیک ایران
5/14

بازیگر جانی دپ شهادت می‌دهد که امبر هرد، هنرپیشه یک قوطی نوشیدنی معدنی، را به سمت او پرتاب کرد که به بینی اش اصابت کرد. جانی دپ از همسر سابقش امبر هرد شکایت کرد. تهمت در دادگاه منطقه فیرفکس پس از نوشتن مقاله ای در واشنگتن پست در سال 2018 مورد بررسی قرا رگرفت که هرد از خود به عنوان "شخصیت عمومی نماینده خشونت خانگی" یاد کرد.

© AFP 2022 / Kevin Dietsch/Getty Images

هواداران جانی دپ با حیوانات خانگی خود در انتظار اعلام حکم دادگاه.

هواداران جانی دپ با حیوانات خانگی خود در انتظار اعلام حکم دادگاه. - اسپوتنیک ایران
6/14

هواداران جانی دپ با حیوانات خانگی خود در انتظار اعلام حکم دادگاه.

© AFP 2022 / Brendan Smialowski

جانی دپ به دادگاه آمد و خبرنگاران منتظر واکنش او بودند.

جانی دپ به دادگاه آمد و خبرنگاران منتظر واکنش او بودند. - اسپوتنیک ایران
7/14

جانی دپ به دادگاه آمد و خبرنگاران منتظر واکنش او بودند.

© AFP 2022 / Steve Helber

در طول محاکمه، هر یک از طرفین وقایع آزاردهنده خود از دوران ازدواج را بازگو کردند و همچنین خانواده، دوستان و همکاران دپ و هرد به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشتند. اکنون حکم نهایی صادر شده تا جنجال بین دو بازیگر سینما نیز به پایان خود برسد و هیئت منصفه، هرد را به افترا و بدنام کردن دپ متهم کرده است.

در طول محاکمه، هر یک از طرفین وقایع آزاردهنده خود از دوران ازدواج را بازگو کردند و همچنین خانواده، دوستان و همکاران دپ و هرد به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشتند. اکنون حکم نهایی صادر شده تا جنجال بین دو بازیگر سینما نیز به پایان خود برسد و هیئت منصفه، هرد را به افترا و بدنام کردن دپ متهم کرده است. - اسپوتنیک ایران
8/14

در طول محاکمه، هر یک از طرفین وقایع آزاردهنده خود از دوران ازدواج را بازگو کردند و همچنین خانواده، دوستان و همکاران دپ و هرد به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشتند. اکنون حکم نهایی صادر شده تا جنجال بین دو بازیگر سینما نیز به پایان خود برسد و هیئت منصفه، هرد را به افترا و بدنام کردن دپ متهم کرده است.

© AFP 2022 / Steve Helber

بازیگر جانی دپ شهادت می‌دهد که امبر هرد، هنرپیشه یک قوطی نوشیدنی معدنی، را به سمت او پرتاب کرد که به بینی اش اصابت کرد. جانی دپ از همسر سابقش امبر هرد شکایت کرد. تهمت در دادگاه منطقه فیرفکس پس از نوشتن مقاله ای در واشنگتن پست در سال 2018 مورد بررسی قرا رگرفت که هرد از خود به عنوان "شخصیت عمومی نماینده خشونت خانگی" یاد کرد.

بازیگر جانی دپ شهادت می‌دهد که امبر هرد، هنرپیشه یک قوطی نوشیدنی معدنی، را به سمت او پرتاب کرد که به بینی اش اصابت کرد. جانی دپ از همسر سابقش امبر هرد شکایت کرد. تهمت در دادگاه منطقه فیرفکس پس از نوشتن مقاله ای در واشنگتن پست در سال 2018 مورد بررسی قرا رگرفت که هرد از خود به عنوان "شخصیت عمومی نماینده خشونت خانگی" یاد کرد. - اسپوتنیک ایران
9/14

بازیگر جانی دپ شهادت می‌دهد که امبر هرد، هنرپیشه یک قوطی نوشیدنی معدنی، را به سمت او پرتاب کرد که به بینی اش اصابت کرد. جانی دپ از همسر سابقش امبر هرد شکایت کرد. تهمت در دادگاه منطقه فیرفکس پس از نوشتن مقاله ای در واشنگتن پست در سال 2018 مورد بررسی قرا رگرفت که هرد از خود به عنوان "شخصیت عمومی نماینده خشونت خانگی" یاد کرد.

© AP Photo / Craig Hudson

هواداران جانی دپ در حال پیگیری روند بررسی پرونده اتهامات علبه او از سوی همسر سابقش امبر هرد در دادگاه ویرجینیا.

هواداران جانی دپ در حال پیگیری روند بررسی پرونده اتهامات علبه او از سوی همسر سابقش امبر هرد در دادگاه ویرجینیا. - اسپوتنیک ایران
10/14

هواداران جانی دپ در حال پیگیری روند بررسی پرونده اتهامات علبه او از سوی همسر سابقش امبر هرد در دادگاه ویرجینیا.

© AP Photo / Steve Helber

بازیگر جانی دپ در دادگاه ویرجینیا.

بازیگر جانی دپ در دادگاه ویرجینیا. - اسپوتنیک ایران
11/14

بازیگر جانی دپ در دادگاه ویرجینیا.

© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool

شادی پیروزی در پرونده جانی دپ در دادگاه. وکلای جانی دپ خوشحال از حکم دادگاه که امبر هرد همسر سابق بازیگر را موظف به پرداخت بیش از 10 میلیون دلار به جانی دپ می کند.

شادی پیروزی در پرونده جانی دپ در دادگاه. وکلای جانی دپ خوشحال از حکم دادگاه که امبر هرد همسر سابق بازیگر را موظف به پرداخت بیش از 10 میلیون دلار به جانی دپ می کند. - اسپوتنیک ایران
12/14

شادی پیروزی در پرونده جانی دپ در دادگاه. وکلای جانی دپ خوشحال از حکم دادگاه که امبر هرد همسر سابق بازیگر را موظف به پرداخت بیش از 10 میلیون دلار به جانی دپ می کند.

© AFP 2022 / Brendan Smialowski

امبر هرد در حال خروج از ساختمان دادگاه در ویرجینیا.

امبر هرد در حال خروج از ساختمان دادگاه در ویرجینیا. - اسپوتنیک ایران
13/14

امبر هرد در حال خروج از ساختمان دادگاه در ویرجینیا.

© AFP 2022 / Brendan Smialowski

در طول محاکمه، هر یک از طرفین وقایع آزاردهنده خود از دوران ازدواج را بازگو کردند و همچنین خانواده، دوستان و همکاران دپ و هرد به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشتند. اکنون حکم نهایی صادر شده تا جنجال بین دو بازیگر سینما نیز به پایان خود برسد و هیئت منصفه، هرد را به افترا و بدنام کردن دپ متهم کرده است.

در طول محاکمه، هر یک از طرفین وقایع آزاردهنده خود از دوران ازدواج را بازگو کردند و همچنین خانواده، دوستان و همکاران دپ و هرد به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشتند. اکنون حکم نهایی صادر شده تا جنجال بین دو بازیگر سینما نیز به پایان خود برسد و هیئت منصفه، هرد را به افترا و بدنام کردن دپ متهم کرده است. - اسپوتنیک ایران
14/14

در طول محاکمه، هر یک از طرفین وقایع آزاردهنده خود از دوران ازدواج را بازگو کردند و همچنین خانواده، دوستان و همکاران دپ و هرد به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشتند. اکنون حکم نهایی صادر شده تا جنجال بین دو بازیگر سینما نیز به پایان خود برسد و هیئت منصفه، هرد را به افترا و بدنام کردن دپ متهم کرده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала