افزایش فقر در جهان

Telegram
رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.
© AP Photo / Rodrigo Abd

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

کارتون خواب ها در بوینس آیرس آرژانتین.

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.کارتون خواب ها در بوینس آیرس آرژانتین. - اسپوتنیک ایران
1/8

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

کارتون خواب ها در بوینس آیرس آرژانتین.

© AFP 2022 / Oli Scarff

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

بانک غذا در لندن.

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.بانک غذا در لندن. - اسپوتنیک ایران
2/8

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

بانک غذا در لندن.

© Timithy A. Clary

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

گدایی در خیابان 5 نیویورک.

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.گدایی در خیابان 5 نیویورک. - اسپوتنیک ایران
3/8

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

گدایی در خیابان 5 نیویورک.

© AFP 2022 / Yuri Coritez

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

جمع آوری آشغال که کار 40 درصد مردم در بوگوتا شده است.

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.جمع آوری آشغال که کار 40 درصد مردم در بوگوتا شده است. - اسپوتنیک ایران
4/8

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

جمع آوری آشغال که کار 40 درصد مردم در بوگوتا شده است.

© AFP 2022 / Oli Scarff

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

برادفورد در شمال انگلیس، فقیر و تقسیم غذا با کبوترها.

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.برادفورد در شمال انگلیس، فقیر و تقسیم غذا با کبوترها. - اسپوتنیک ایران
5/8

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

برادفورد در شمال انگلیس، فقیر و تقسیم غذا با کبوترها.

© AFP 2022 / Timithy A. Clary

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

گدایی در خیابان 5 نیویورک.

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.گدایی در خیابان 5 نیویورک. - اسپوتنیک ایران
6/8

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

گدایی در خیابان 5 نیویورک.

© AP Photo / Rodrigo Abd

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

جستجو در میان آشغال ها، آرژانتین.

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.جستجو در میان آشغال ها، آرژانتین. - اسپوتنیک ایران
7/8

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

جستجو در میان آشغال ها، آرژانتین.

© AFP 2022 / Yuri Coritez

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

جمع آوری آشغال که کار 40 درصد مردم در بوگوتا شده است.

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.جمع آوری آشغال که کار 40 درصد مردم در بوگوتا شده است. - اسپوتنیک ایران
8/8

رویدادها و حوادث اخیر در جهان باعث فقیر شدن ساکنان زمین شده است.

جمع آوری آشغال که کار 40 درصد مردم در بوگوتا شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала