ایران، کره جنوبی و سوئد از برندگان جشنواره کن

Telegram
برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.
© AP Photo / Joel C Ryan/Invision

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند. روبن اوستلند پس از پیروزی.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند. روبن اوستلند پس از پیروزی. - اسپوتنیک ایران
1/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند. روبن اوستلند پس از پیروزی.

© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

روسی د پارلما عضو هیئت داوران جشنواره کن.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.روسی د پارلما  عضو هیئت داوران جشنواره کن. - اسپوتنیک ایران
2/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

روسی د پارلما عضو هیئت داوران جشنواره کن.

© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

سموئل له بیهان عضو هیدت داوران و استفانی کریستین هنرپیشه رومانی.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.سموئل له بیهان عضو هیدت داوران و استفانی کریستین هنرپیشه رومانی. - اسپوتنیک ایران
3/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

سموئل له بیهان عضو هیدت داوران و استفانی کریستین هنرپیشه رومانی.

© AFP 2022 / Antonin Thuillier

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

ویکتوریا بونیا، مجری تلویزیونی روسیه مدل.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.ویکتوریا بونیا، مجری تلویزیونی روسیه مدل. - اسپوتنیک ایران
4/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

ویکتوریا بونیا، مجری تلویزیونی روسیه مدل.

© AFP 2022 / Valery Hache

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

فرانسیسکو کلوزت، هنرپیشه فرانسوی.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.فرانسیسکو کلوزت، هنرپیشه فرانسوی. - اسپوتنیک ایران
5/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

فرانسیسکو کلوزت، هنرپیشه فرانسوی.

© AFP 2022 / Christophe Simon

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

لوکاس هونت، تهیه کننده بلژیکی.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.لوکاس هونت، تهیه کننده بلژیکی. - اسپوتنیک ایران
6/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

لوکاس هونت، تهیه کننده بلژیکی.

© AFP 2022 / Valery Hache

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

زار امیر ابراهیمی، هنرپیشه ایرانی.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.زار امیر ابراهیمی، هنرپیشه ایرانی. - اسپوتنیک ایران
7/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

زار امیر ابراهیمی، هنرپیشه ایرانی.

© AP Photo / Petros Giannakouris

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

گما چان روی فرض قرمز جشنواره کن.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.گما چان روی فرض قرمز جشنواره کن. - اسپوتنیک ایران
8/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

گما چان روی فرض قرمز جشنواره کن.

© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.Maimouna Doucoure تهیه کننده فرانسوی.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.Maimouna Doucoure تهیه کننده فرانسوی. - اسپوتنیک ایران
9/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.Maimouna Doucoure تهیه کننده فرانسوی.

© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

نومی راپس، هنرپیشه سوئدی و عضو هیئت داوران.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.نومی راپس، هنرپیشه سوئدی و عضو هیئت داوران. - اسپوتنیک ایران
10/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

نومی راپس، هنرپیشه سوئدی و عضو هیئت داوران.

© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

وینسنت لیندون، هنرپیشه فرانسوی و عضو هیئت داوران جشنواره کن.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.وینسنت لیندون، هنرپیشه فرانسوی و عضو هیئت داوران جشنواره کن. - اسپوتنیک ایران
11/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

وینسنت لیندون، هنرپیشه فرانسوی و عضو هیئت داوران جشنواره کن.

© AFP 2022 / Christophe Simon

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

پارک چان ووک، تهیه کننده کره جنوبی.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.پارک چان ووک، تهیه کننده کره جنوبی. - اسپوتنیک ایران
12/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

پارک چان ووک، تهیه کننده کره جنوبی.

© AP Photo / Petros Giannakouris

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

اندی مک دوول روی فرش قرمز جشنواره کن.

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.اندی مک دوول روی فرش قرمز جشنواره کن. - اسپوتنیک ایران
13/13

برندگان 75-مین جشنواره کن معرفی شدند.

اندی مک دوول روی فرش قرمز جشنواره کن.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала