سایت نظامی پهپادسازی ایران در اعماق زمین

Telegram
از پایگاه زیرزمینی پهپادی ایران رونمایی شد.
© AFP 2022 / Iranian Army office

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است.

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است. - اسپوتنیک ایران
1/10

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است.

© AFP 2022 / Iranian Army office

در این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند.

در این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند. - اسپوتنیک ایران
2/10

در این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند.

© AFP 2022 / Iranian Army office

تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که بیش از یکصد هواپیمای بدون سرنشین در دل کوه‌های زاگرس نگهداری می‌شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران جزئیاتی از پایگاه فوق سری زیرزمینی خود را ارائه داد که در آن ده‌ها فروند پهپاد نظامی نگهداری می‌شود.

تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که بیش از یکصد هواپیمای بدون سرنشین در دل کوه‌های زاگرس نگهداری می‌شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران جزئیاتی از پایگاه فوق سری زیرزمینی خود را ارائه داد که در آن ده‌ها فروند پهپاد نظامی نگهداری می‌شود. - اسپوتنیک ایران
3/10

تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که بیش از یکصد هواپیمای بدون سرنشین در دل کوه‌های زاگرس نگهداری می‌شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران جزئیاتی از پایگاه فوق سری زیرزمینی خود را ارائه داد که در آن ده‌ها فروند پهپاد نظامی نگهداری می‌شود.

© AFP 2022 / Iranian Army office

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است.

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است. - اسپوتنیک ایران
4/10

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است.

© AFP 2022 / Iranian Army office

این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند.

این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند. - اسپوتنیک ایران
5/10

این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند.

© AFP 2022 / Iranian Army office

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است.

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است. - اسپوتنیک ایران
6/10

تلویزیون دولتی ایران در 28 اردیبهشت تصاویری از پایگاه نیروی هوایی پهپادها در زیر رشته کوه زاگرس در غرب کشور پخش کرد. مکان دقیق این پایگاه مشخص نشد، هرچند گزارشگر تلویزیون گفت که برای رسیدن به آن با هلیکوپتر نزدیک به 40 دقیقه از شهر کرمانشاه حرکت کرده است.

© AFP 2022 / Iranian Army office

این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند.

این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند. - اسپوتنیک ایران
7/10

این تاسیسات زیرزمینی که "پایگاه پهپادی راهبردی 313" نام گرفته، "بیش از یکصد فروند پهپادهای کمان22، کمان12، ابابیل5، مهاجر6، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی" استقرار یافته‌اند.

© AFP 2022 / Iranian Army office

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از پایگاه‌های سری و زیرزمینی پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. در این بازدید سرلشکر باقری در جریان آخرین توانمندی‌ها در حوزه تولید انواع پهپادهای نظامی، تهاجمی و دور برد ارتش قرار گرفت. با عملیاتی شدن این پایگاه سری که در عمق صدها متری زمین طراحی و ساخته شده است جمهوری اسلامی ایران به قدرت برتر پهپادی در منطقه تبدیل شده است.

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از پایگاه‌های سری و زیرزمینی پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. در این بازدید سرلشکر باقری در جریان آخرین توانمندی‌ها در حوزه تولید انواع پهپادهای نظامی، تهاجمی و دور برد ارتش قرار گرفت.  با عملیاتی شدن این پایگاه سری که در عمق صدها متری زمین طراحی و ساخته شده است جمهوری اسلامی ایران به قدرت برتر پهپادی در منطقه تبدیل شده است. - اسپوتنیک ایران
8/10

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از پایگاه‌های سری و زیرزمینی پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. در این بازدید سرلشکر باقری در جریان آخرین توانمندی‌ها در حوزه تولید انواع پهپادهای نظامی، تهاجمی و دور برد ارتش قرار گرفت. با عملیاتی شدن این پایگاه سری که در عمق صدها متری زمین طراحی و ساخته شده است جمهوری اسلامی ایران به قدرت برتر پهپادی در منطقه تبدیل شده است.

© AFP 2022 / Iranian Army office

ارتش ایران پایگاه زیرزمینی پهپادی خود را به نمایش گذاشت، حدود یکصد فروند پهپاد از جمله ابابیل-۵ که به گفته مقامات ارشد ارتش ایران، ایران قدرتمندترین توان پهپادی در منطقه به شمار می‌رود.

ارتش ایران پایگاه زیرزمینی پهپادی خود را به نمایش گذاشت، حدود یکصد فروند پهپاد از جمله ابابیل-۵ که به گفته مقامات ارشد ارتش ایران، ایران قدرتمندترین توان پهپادی در منطقه به شمار می‌رود. - اسپوتنیک ایران
9/10

ارتش ایران پایگاه زیرزمینی پهپادی خود را به نمایش گذاشت، حدود یکصد فروند پهپاد از جمله ابابیل-۵ که به گفته مقامات ارشد ارتش ایران، ایران قدرتمندترین توان پهپادی در منطقه به شمار می‌رود.

© AFP 2022 / Iranian Army office

جمهوری اسلامی ایران پایگاه سری پهپادی خود از دریچه رسانه به جهان نشان داد. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از این پایگاه زیرزمینی بازدید و سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش ایران نیز انواع پهپادهای نظامی را معرفی کرد.

جمهوری اسلامی ایران پایگاه سری پهپادی خود از دریچه رسانه به جهان نشان داد. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از این پایگاه زیرزمینی بازدید و سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش ایران نیز انواع پهپادهای نظامی را معرفی کرد. - اسپوتنیک ایران
10/10

جمهوری اسلامی ایران پایگاه سری پهپادی خود از دریچه رسانه به جهان نشان داد. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از این پایگاه زیرزمینی بازدید و سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش ایران نیز انواع پهپادهای نظامی را معرفی کرد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала