رویدادهای هفته به روایت تصویر

Telegram
اسپوتنیک از نگاه تصویر شما را با رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت آشنا می‌کند.
© AP Photo / Daniel Cole

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

وینی هارلو در 75-مین جشنواره کن.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.وینی هارلو در 75-مین جشنواره کن. - اسپوتنیک ایران
1/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

وینی هارلو در 75-مین جشنواره کن.

© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

طوفان شن در آسمان کویت.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.طوفان شن در آسمان کویت. - اسپوتنیک ایران
2/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

طوفان شن در آسمان کویت.

© AFP 2022 / Oli Scarff

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

طرفداران باشگاه فوتبال « منچستر سیتی» در حال تماشای شوی هنری.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.طرفداران باشگاه فوتبال « منچستر سیتی» در حال تماشای  شوی هنری. - اسپوتنیک ایران
3/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

طرفداران باشگاه فوتبال « منچستر سیتی» در حال تماشای شوی هنری.

© Sputnik / Victor Antonyuk  / ورود به گالری تصاویر

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

پرتاب توپ به مواضع نیروهای ارتش اوکراین توسط پلیس مردمی جمهوری خلق لوهانسک.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.پرتاب توپ به مواضع نیروهای ارتش اوکراین توسط پلیس مردمی جمهوری خلق لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
4/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

پرتاب توپ به مواضع نیروهای ارتش اوکراین توسط پلیس مردمی جمهوری خلق لوهانسک.

© AP Photo / Gregorio Borgia

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

طرفداران « ای اس روم» در ایتالیا.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.طرفداران « ای اس روم» در ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
5/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

طرفداران « ای اس روم» در ایتالیا.

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

تظاهرات دانشجویان برای برکناری رئیس جمهور در سریلانکا.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.تظاهرات دانشجویان برای برکناری رئیس جمهور در سریلانکا. - اسپوتنیک ایران
6/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

تظاهرات دانشجویان برای برکناری رئیس جمهور در سریلانکا.

© AP Photo / Valeria Ferrario

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

دهها مهاجر از تونس داخل آبهای دریای مدیترانه افتادند.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.دهها مهاجر از تونس داخل آبهای دریای مدیترانه افتادند. - اسپوتنیک ایران
7/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

دهها مهاجر از تونس داخل آبهای دریای مدیترانه افتادند.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

سگ های ژاپن یک روز بدون هرگونه محدودیتی قطار سواری کردند.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.سگ های ژاپن یک روز بدون هرگونه محدودیتی قطار سواری کردند. - اسپوتنیک ایران
8/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

سگ های ژاپن یک روز بدون هرگونه محدودیتی قطار سواری کردند.

© AP Photo / Bruna Prado

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

اعتراضات در ریو د ژانیرو.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.اعتراضات در ریو د ژانیرو. - اسپوتنیک ایران
9/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

اعتراضات در ریو د ژانیرو.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / ورود به گالری تصاویر

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشتو

دهانه ای که بر اثر بمباران ارتش اوکراین در جمهوری لوهانسک ایجاد شده است.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشتودهانه ای که بر اثر بمباران ارتش اوکراین در جمهوری لوهانسک ایجاد شده است. - اسپوتنیک ایران
10/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشتو

دهانه ای که بر اثر بمباران ارتش اوکراین در جمهوری لوهانسک ایجاد شده است.

© AP Photo / Matt Dunham

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

جشنواره گل در لندن.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.جشنواره گل در لندن. - اسپوتنیک ایران
11/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

جشنواره گل در لندن.

© AP Photo / Firdia Lisnawati

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

زلزله در بالی اندونزی.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.زلزله در بالی اندونزی. - اسپوتنیک ایران
12/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

زلزله در بالی اندونزی.

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

وینسنت کسل هنرپیشه فرانسوی و تینا کوناکی مدل فرانسوی در 75-مین جشنواره کن.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.وینسنت کسل هنرپیشه فرانسوی و تینا کوناکی مدل فرانسوی در 75-مین جشنواره کن. - اسپوتنیک ایران
13/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

وینسنت کسل هنرپیشه فرانسوی و تینا کوناکی مدل فرانسوی در 75-مین جشنواره کن.

© AFP 2022 / Ina Fassbender

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

پیامد طوفان در غرب آلمان.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.پیامد طوفان در غرب آلمان. - اسپوتنیک ایران
14/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

پیامد طوفان در غرب آلمان.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

باربرها در دهلی تو.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.باربرها در دهلی تو. - اسپوتنیک ایران
15/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

باربرها در دهلی تو.

© AFP 2022 / Roslan Rahman

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

خانواده سمورها در حال عبور از خیابان در سنگاپور.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.خانواده سمورها در حال عبور از خیابان در سنگاپور. - اسپوتنیک ایران
16/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

خانواده سمورها در حال عبور از خیابان در سنگاپور.

© AP Photo / Edmar Barros

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

پخت غذا در خارج از خانه در ایالت آمازوناس برزیل.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.پخت غذا در خارج از خانه در ایالت آمازوناس برزیل. - اسپوتنیک ایران
17/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

پخت غذا در خارج از خانه در ایالت آمازوناس برزیل.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

خاطره احمدی، مجری تلویزیون در کابل.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.خاطره احمدی، مجری تلویزیون در کابل. - اسپوتنیک ایران
18/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

خاطره احمدی، مجری تلویزیون در کابل.

© AFP 2022 / Str

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

مزرعه پیاز در چین.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.مزرعه پیاز در چین. - اسپوتنیک ایران
19/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

مزرعه پیاز در چین.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

پخت غذا سر بالکن در ماریوپل.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.پخت غذا سر بالکن در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
20/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

پخت غذا سر بالکن در ماریوپل.

© AFP 2022 / Frederick Florin

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

دو بچه ماده خرس در شرق فرانسه.

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.دو بچه ماده خرس در شرق فرانسه. - اسپوتنیک ایران
21/21

رویدادها و حوادث هفته‌ای که گذشت.

دو بچه ماده خرس در شرق فرانسه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала