آزمایش هواپیمای ساخت روسیه

Telegram
هواپیمای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 قبل از شروع پرواز آزمایشی در روسیه ساخته شده است.
© Sputnik / Nina Padalko / ورود به گالری تصاویر

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی.

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی. - اسپوتنیک ایران
1/8

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی.

© Sputnik / Nina Padalko / ورود به گالری تصاویر

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش.

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش. - اسپوتنیک ایران
2/8

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش.

© Sputnik / Nina Padalko / ورود به گالری تصاویر

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در حال پرواز آزمایشی.

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در حال پرواز آزمایشی. - اسپوتنیک ایران
3/8

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در حال پرواز آزمایشی.

© Sputnik / Nina Padalko / ورود به گالری تصاویر

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی.

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی. - اسپوتنیک ایران
4/8

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی.

© Sputnik / Nina Padalko / ورود به گالری تصاویر

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع پرواز آزمایشی.

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع پرواز آزمایشی.  - اسپوتنیک ایران
5/8

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع پرواز آزمایشی.

© Sputnik / Nina Padalko / ورود به گالری تصاویر

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی.

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی. - اسپوتنیک ایران
6/8

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی.

© Sputnik / Nina Padalko / ورود به گالری تصاویر

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی.

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی. - اسپوتنیک ایران
7/8

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 در آشیانه قبل از شروع آزمایش در موسسه تحقیقات پرواز به نام M.M. گروموف در ژوکوفسکی.

© Sputnik / Nina Padalko / ورود به گالری تصاویر

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 آماده برای پرواز آزمایشی.

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 آماده برای پرواز آزمایشی. - اسپوتنیک ایران
8/8

هواپیماهای مسافربری MS-21-310 با موتور PD-14 آماده برای پرواز آزمایشی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала