طوفان شن حمله می‌کند

Telegram
طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به ایالت راجستان هند.
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به کویت.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.منظره حمله طوفان شن به کویت. - اسپوتنیک ایران
1/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به کویت.

© AP Photo

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به ایالت راجستان هند.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به ایالت راجستان هند. - اسپوتنیک ایران
2/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به ایالت راجستان هند.

© AP Photo / Musadeq Sadeq

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به کابل افغانستان.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به کابل افغانستان. - اسپوتنیک ایران
3/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به کابل افغانستان.

© AP Photo / Arizona Department of Public Safety

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به نیومکزیکو.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به نیومکزیکو. - اسپوتنیک ایران
4/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به نیومکزیکو.

© AFP 2022 / Mostafa Vosogh/Fars News

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به تهران، پایتخت ایران.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به تهران، پایتخت ایران. - اسپوتنیک ایران
5/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به تهران، پایتخت ایران.

© AP Photo / Matt York

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به گیلبرت.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به گیلبرت. - اسپوتنیک ایران
6/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به گیلبرت.

© AFP 2022 / Andrey Luz

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به شهر فروتال برزیل.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به شهر فروتال برزیل. - اسپوتنیک ایران
7/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به شهر فروتال برزیل.

CC BY 2.0 / Oxfam East Africa / Sandstorm in Somaliland

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به سومالی لند.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به سومالی لند. - اسپوتنیک ایران
8/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به سومالی لند.

© Photo / Public domain/U.S. Marine Corps/M. Garcia

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به الاسد عراق.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به الاسد عراق. - اسپوتنیک ایران
9/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به الاسد عراق.

CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / China

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به چین

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به چین - اسپوتنیک ایران
10/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به چین

© AP Photo / Jad Saab

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به شهر ریاض عربستان سعودی.

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند. منظره حمله طوفان شن به شهر ریاض عربستان سعودی. - اسپوتنیک ایران
11/11

طوفان شن، شهرهای مختلف جهان را به کام خود می کشاند.

منظره حمله طوفان شن به شهر ریاض عربستان سعودی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала